Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


E
Ima 18 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Efigija

Efigija  (Efigijes)- Belo Univerzalno Bratstvo naziva mentalna predstavljanja (reprezentacije, slike)  Mentalne Efigije.


 
Ego
Ego, Ja-oviLatinski termin za Ja (lična zamenica). To je finalni zbir svih psiholoških mana. Vidi: Psihološko Ja.

 

 

 

 


 
Egregor

Egregor – Od grčkog egregoroi. Elifas Levi ih naziva „Prinčevi duša koji su duhovi energije i akcije“; po orijentalnim okultistima, to su bića čija su tela i Esencije mreža Astralne Svetlosti. To su senke superiornih planetarnih duhova, čija su tela od esencije Superiorne božanske Svetlosti.


 
EidolonAstralno telo. Egipatsko Ka.

 


 
Eiege

Eiehe- hebr. Božja molitva: «On je On».


 
Ekstaza
(Ecstasisgr.) Egzaltacija, Duhovna euforija. Psihičko-spiritualno stanje, mističko iskustvo, do kojeg se može stići posredstvom meditacije.
 

 
Elementoterapija
 Elementoterapija – To je Regalna umetnost Prirode, zato što nas poučava da rukujemo elementalnim stvorenjima biljaka (Dušama biljaka), poznatim kao: gnomi, ondine, nereide, silfe, salamandre, fauni, itd. Fitoterapeut i lekar alopat, oba se identifikuju ispitivanjem isključivo fizičkog tela živih bića. Gnostički lekar ispituje čoveka i biljku u njihovom trostrukom aspektu: telo, duša i duh. Gnostički medikus ophodi se sa biljkama kao i sa ljudima. Gnostička terapeutika je mistična, simbolična i alhemijska.
 

 
ElialGnoza ga definiše kao anđela svetlosti, suprotno strašnom demonu nižeg Mentalnog sveta, a to je Samgabiel.

 


 
Eliksir (Beli)
(Alh.) – Ženski Merkur.  Seksualna sila Edena. Čini da metali pobele.
 

 
Eliksir (Crveni)
(Alh.) – Muški Merkur. Čisto zlato duha. Pretvara olovo u zlato.
 

 
Eliksir dugog života
Ambrozija. Gas i tečnost u isto vreme, prečista belina, koja se uskladišti u vitalnom fondu inicijata koji ga je zaslužio (i inkarnirao Dušu) i koji može sačuvati fizičko telo da živi milione godina.
 

 
Elohim
 Elohim (Heb.) – Oblik množine za Eloah: Majestet (Najviše dostojanstvo). Ali, koristi se za označavanje Boga u BIbliji (Bog i Boginje). Stvaralačke moći ili kosmokratori koji su ostvarili Logosove (Demiurg Arhitekta Univerzuma) misli, kada se stvarao Univerzum. Bog i Boginje. Žensko ime sa terminacijom množine za muški rod. To je Biće našeg Bića. Otac-Majka. Zrak koji je emanacija Aelohima. Elohim se duplira da bi otpočeo kosmičku manifestaciju u Dvoje, u svojoj Supruzi, u Majci Božanskoj i kada se Jedan duplira u Dva, pojavljuje se Treći, a to je Vatra.
 

 
Elohim Gibor
(Elohím Ghibor) Gnostički ezoterizam govori o njemu da je prtqavi Arhanđel iz Radijusa Marsa, on je antiteza crnog  Andramelecka. Elohim Gibor jeste strašnno božanski muškarac koji nosi za pojasom svoj Plameni Mač.
 

 
Ens-Seminis
Sperma-gr. Sakralno seme. Merkur.
 

 
Epohe (Ljudskih rasa)

  4 – Yuge (sanskr.). Kosmička doba

Prva: Zlatno Doba (Krita ili Satya Yuga) – To je epoha svetlosti, epoha svesne duhovnosti, u kojoj nisu postojsli ni ratovi, ni granice, ni mržnja; sve je bilo ljubav i ljubav je vladala na licu zemlje. Bila je to epoha Titana, vreme Arkadije, vremena kada nije postojalo moje ili tvoje, jer je sve bilo naše.

Druga: Srebrno Doba (Treta Yuga) – Dobro nastavlja da preovlađuje nad zlom, ljudi nastavljaju da komuniciraja sa inefabilnim bićima, ali sve počinje da opada. Pojavljuje se bol kod ljudskog bića. Pravda se umanjuje i ljudska bića deluju sa interesnim ciljevima, traže nagrade za obrede i poklone, i odbijaju osećaj obaveze.

Treća: Bronzano Doba (Dvapara Yuga) – Počinje stvaranje granica, počinju ratovi, pojavljuje se mržnja, egoizam, zavist, bolesti, nepravde, itd. Preovlađuju obredi.

Četvrta: Gvozdeno Doba (Kali Yuga) – Gvozdena epoha, crno doba, epoha dekadencije svih etičkih i Duhovnih principa. Čovek živi bez cilja, žrtva je bolestima, gladi i prekomernostima, pada u beznađe, itd. Gube se stara znanja i dominira materijalizam. Priroda kažnjava čoveka svakojakim prirodnim katastrofama.


 
Era Vodolije (Vodolija)
 Era Vodolije Vremenski period koji se odnosi na jedan od dvanaest delova na koliko je podeljena Sideralna godina (putovanje Sunčevog sistema oko svog centralnog Sunca, Alsione (Alcyone)) i kome odgovara vreme od približno 2160 žemaljskih godina. Tekuća Era Vodolije počela je 4. Februara 1962, između 2 i 3 sata po podne, kada su se sve planete ujedinile u zajedničkom  Kosmičkom saboru u sazvežđu Vodolije, kako bi otpočele novu Eru Vodolije. Dva pola Vodolije jesu: pozitivan pol- sublimno seksualno doživljavanje, dobrovoljna seksualna transmutacija Semenskog entiteta (ens seminis), Budna svest, objektivna spoznaja, superlativna intuicija, transcendentalna muzika klasičnih majstora. Negativan pol- seksualna degeneracija, demonska zadovoljstva u infernalnim (paklenim) svetovima uz pomoć droge, gljiva i alkohola; infernalna muzika, itd. Okultno obeležje Vodolije je Znati; to je eminamentno revolucionarni znak. Vodolija je kuća Urana i njen znak (elemenat) je vazduh.
 

 
Esencija
EsencijaTo je sposobnost spoznaje svih spoljašnjih i unutrašnjih pojava koje su u vezi sa nama. To je razumevanje Unutrašnje Spoznaje, potpuno nezavisne od bilo koje mentalne aktivnosti. Fakultet (sposobnost) Svesti dozvoljava ljudskom biću da spozna sebe samog. Vrsta enegije sa vibracijom visoke frkvencije.  To je embrio ili deo Duše kog ga svi imamo inkarniranog, Buddhata. Razvoj Esencije je moguć samo svesnim radom i dobrovoljnim patnjama. Esencija blista samo kada umire psihološko Ja. Esencija ima puno čula savršenosti i izvanrednih prirodnih moći. Kada se budi Esencija, budi se Svest.
 

 
Eva i Adam
Predstavljaju rajsko (iz Raja) ljudstvo (čovečanstvo). Adam predstavlja sve muškarce prastarih vremena Lemurije, a Eva milione žena Lemurije.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z