Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Odgovori jednog Lame

Odgovori jednog Lame

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Ogovori jednog Lame - Kwen Khan Khu. Prevod: Vladislav Berar; lektura: Vlastimirka Čelar; korektor: Spomenka Križmanić
Tokom vekova, okcidentalni svet je bio fasciniran dalekovidim lamaističkim postavkama mudrosti koje proizilaze iz orijentalnog Tibeta.
Savremena Gnoza, koja poznaje sve tajne transhimalajskih škola, imala je pristup ka velikom broju tajni velikodostojnog Svetog Reda iz Tibeta, posredstvom jednog od najdostojnijih njegovih predstavnika – V.M. Samaela Aun Weora.
Iz ovog razloga, „Odgovori jednog Lame“, jeste delo od velikog interesa za gnostičke studente i, uopšte, za svakog čitaoca koji žudi da otkrije tibetanski način mišljenja o svim problemima koji utiču na naš svet, kako u materijalnoj sredini, tako i u duhovnoj.
Autor je imao veliku priliku da postavlja pitanja jednom od najistaknutijih predstavnika tantričnog lamaizma o brojnim detaljima koji su u vezi sa Tajnim putem koji vodi ka unutrašnjem Oslobođenju i da dobije jasne i sažete odgovore, koji su bili u ovoj knjizi zabeleženi.
Prema tome, neka sa tobom bude, voljeni čitaoče,  čitavo blaženstvo koje izvire iz ovog traktata, jer je najveći neprijatelj čovekov bio i uvek će biti – neznanje.
OM MANI PADME HUM…

AddThis Social Bookmark Button
 
< Sećanja tebanskog sacerdota (sveštenika)   Čovek, Zakoni i Apsolut >