Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Kabala i stvaranje čoveka arrow Sefirotsko Stablo (šema)

Sefirotsko Stablo (šema)

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Mnogo voljeni Otac, Mnogo obožavani Sin i Premudri Sveti Duh, žive u dubini naše Superlativne Svesti, čekajući najuzvišeniji momenat našeg Ostvarenja (Realizacije).
 
Sveti Duh je naša Božanska Majka koja oblači plavi ogrtač i belu tuniku sa neopisivim sjajem.
 
Majka nosi u ruci dragocenu lampu; Ova lampa je Intiman koji sagoreva u dubinama našeg srca. Intiman se nalazi u posudi od finog i transparentnog alabastera. Ova posuda je naša sopstvena Superlativna Svest, To je naš Buddhi. Intiman je Sefirot Hesed; Buddhi je Sefirot Geburah. Intiman i Buddhi se izražavaju posredstvom Humane (Ljudske) Duše. Ljudska Duša je Tiphereth, Volja, Lepota.
 
Tako Intiman, sa svoje dve Duše, služi na svom tronu koji je naš Cerebrospinalni nervni sistem.

Sefirotsko Stablo, Sefiroti, Dupliranje Logos-a, (šema)
 
 

Tako da, Čovek je kompletna dekada. Imamo 10 prstiju na rukama, 10 Sefirota i 10 Zapovesti.

Kada Starac Dana (Otac) realizuje svih 10 Sefirota u samom sebi, pretvoriće se u Adam-Kadmona, Nebeskog Čoveka.

Kada Starac Dana realizuje 10 Sefirota u samom sebi, ovi će blistati u Svetu Svetlosti kao dragoceno kamenje u telu Starca Dana.

Samael Aun Weor. odlomci iz "Tarot i Kabala "

"Ko ima uho da čuje šta govori Duh crkvama: koji pobedi daću mu da jede sa Stabla Životnog koji je nasred Raja Božanskog"

Otkrivenje (Apokalipsa), gl. 2: 7

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Stabla Edenskog vrta   Korespondencije Jerarhija >