Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Svi
Ima 354 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8
Izraz Definicija
Crkva iz Tiatire
 Crkva iz Tiatire ili čakra Anahata – Četvrta čakra, nalazi se na visini srca (srčani pleksus), obezbeđuje moć nad vazduhom. Daje intuiciju i astralna putovanja. Crkva Svetoga Duha.
 
 
 
 

 
Crkve Apokalipse
Crkve Apokalipse, Čakre Ida, Pingala Sushumna, Chakre
Čakre na kičmenom stubu. Točkovi, krugovi ili magnetski diskosi Astralnog tela koji su centri za vezu, veze gde teku razne vrste i podvrste suptilnih energija; ove su u vezi sa endokrinim žlezdama i kada su razvijene pružaju nam uzvišene sposobnosti. Po hindusima to su lotusovi cvetovi.
 

 
Crkve- Čakre
 
Darma (Dharma)

DHARMA: Ono što obavezno primamo u zamenu za naša dobra dela, po Zakonu .

  
Deca
Inicijati su ezoterički nazvani deca. Irod je zapovedao vojnicima da pogube decu, incijate.
 

 
Delfin
Tradicije Hiperborejaca čine asocijaciju između Delfina i kulta svetlosti.

 

 

 
 
Dep ili Tep
Distrikt grada Pe-Wadjet, grčki Buto, grad u delti Nila. Zajedno sa Pe formirao je dve polovine Buto-a.

 


 
Devas
DEVAS- Elementali kreacije guvernirani su od strane Anđela, Bogova u paradisima Prirode ili od Devasa. Svi Devasi i Angeli guvernirani su od Jehove. To su savršeni ljudi, Solarni ljudi, Inicijati, Angeli dva puta Rođeni koji znaju da manipulišu zakone Prirode. Na primer, pod rukovodstvom Devasa Elementalnog Departmana Kedra, neofiti su podučavani da otvaraju unutrašnji ulaz Kičmene moždine da bi se mogla uzdizati Kundalini.
 

 
DEVATA

Bog ili Boginja; Božanstvo.

 


 
DEVI

Boginja ili Velika Boginja, supruga Šive (Shiva, Sveti Duh).

 


 
Dharana

Apsolutna koncentracija Pameti nad jednim predmetom ili Meditativnom temom sa apstrakcijom spoljašnjeg sveta ili čula.

 


 
Dian Čohan (Dhyan Chohan)
Dhyan Chohan - Devasi, Viši Bogovi, Planetarni Duhovi, Gospoda Svetlosti ili Plamena. Kosmokratori. To je onaj ko se oslobodio od svoja četiri grešna tela i funkcioniše samo sa Dijamantskom Dušom. Armija Glasa, itd.

 


 
Djed (Džed)
(Jed) Cilindričko stablo iz kog izlaze neki diskosi kao neki izdanci ubodeni u koru (u obliku pršljenova). To je prastari egipatski simbol i istog je značenja kao i hrišćanski krst. Koristio se kao simbol Osirisovog kičmenog stuba (Osa sveta) i čak i Osirisa. Najstarija ceremonija se sastoji u postavljanju u vertikalu položenog Djeda, koji simboliše Osirisovo Vaskrsenje, ili ono što bi u gnostičkom izražavanju bilo "uzdizanje stabla života unutar čoveka".

Svetkovanje koje se slavi u našim danima, kada se u proleće sadi stablo, nije ništa drugo već reminiscencija prastarih rituala svetkovine Heb-Sed; tada se podiže stablo Djed, simbolišući ponovno rađanje, ozelenjavanje povodom novog proleća, kako je simbolično obećavao osirijski mit.


 
Djedu (Džedu)(Jedú) Prestonica oblasti Athi, u Donjem Egiptu, severnije od Memphisa, u kom je posebno obožavan Osiris. (Vidi Djed.)

 


 
Duat
Onostrani ili podzemni svet Egipćana. Mrtvac treba da pređe u svom čamcu i na teškom putovanju, kroz mračne i opasne stropoštane krajeve, u toku dvanaest simboličnih sati, kako bi se na kraju preporodio, zajedno sa Bogom Ra, obojica pretvoreni u mlada bića, koji će potom sjajiti na nebu u obliku Boga Khepera.
 

 
Duplo Vatreno Jezero
«Vatreno Jezero» jeste vrelo jezero seksualnosti, alhemijska peć koja služi kao topionica grubih metala ili nepoželjnih Psihičkih agregata, i koja čini da se pojavi pitko Zlato (delovi unutrašnjeg Bića svake osobe). Moglo bi se dakle reći da se duplo Vatreno Jezero sastoji od igničkih (vatrenih) alhemijskih voda muškarca i žene, mudro kombinovanih u gnostičkoj Seksualnoj Magiji.
 

 
Duša
 “Psyche” ili “Nephesh” iz Biblije. To je Ansambl Sila, Moći, Vrlina, itd. koje pripadaju Biću. To je posrednik između duha i tela. Duša ima ultrasenzibilno telo i materijalno, sa kojim putuje kroz prostor. Telo Duše je Astralno telo.

 

 


 
Duše (Blizanačke)
Bliznjačka Duša – Budhi (Budi) nas ispunjava i vrlo tačno dopunjuje ono što nam nedostaje, ne samo fiziološki, već i psihosomatski i duševno; Dve Duše Blizanačke, Ljudska (Manas) i Božanska (Duhovna, Spiritualna) bile su odvojene u Svanuću Kreacije.
 

 
Đinas (Džinas, Žinas)
Mistička levitacija, Elena Ghita, Leteći ka Svetlosti, Bukurešt Đinas (Džinas, Žinas), izlazak u Đimas stanju – To je ekstazno stanje. To je neobično dizanje fizičkog tela nad tlom. Mnogi su anahoreti lebdeli u prisustvu publike. Nauka Đinas se bazira  na hiperprostoru i specijalna je grana atomske fizike. Mistička Levitacija. Kada se Fizičko telo postavi u unutrašnje svetove (više dimenzije prostora). Mesta u Đinas stanju: Hram iz Chapultepeca, Shambala iz Tibeta, Sha-Gri-La, itd. Lica koja su vladala ovom naukom: sv. Štefan, kralj Ugarske (umro 1038), sv. Dunstan, arhiepiskop od Canterbury (Kenterbari), sv. Ladislau ugarski (1041-1095), sv.Isabela iz Ugarske, Margareta iz Ugarske, sv. Toma d’Aquino, sv. Catalina de Ricci (1522-1589), Milarepa, majstor orijentalnog Tibeta, Isus Hristos, koji je hodao na vodama mora, sv. Francisc de Asisi, Filip, apostol Isusa Hristosa, Josef de Copertino bio je kanoniziran 1650. za njegove levitacije. Sv. Cristina konstantno je lebdela, sv. Edmond, sv. Ludgarda, sv. Aniška iz Boemije, sv. Toma de Vilanova, dupla levitacija sv. Tereza de Jesus i Jovana od Krsta, itd.
 

 
Efigija

Efigija  (Efigijes)- Belo Univerzalno Bratstvo naziva mentalna predstavljanja (reprezentacije, slike)  Mentalne Efigije.


 
Ego
Ego, Ja-oviLatinski termin za Ja (lična zamenica). To je finalni zbir svih psiholoških mana. Vidi: Psihološko Ja.

 

 

 

 


 
Egregor

Egregor – Od grčkog egregoroi. Elifas Levi ih naziva „Prinčevi duša koji su duhovi energije i akcije“; po orijentalnim okultistima, to su bića čija su tela i Esencije mreža Astralne Svetlosti. To su senke superiornih planetarnih duhova, čija su tela od esencije Superiorne božanske Svetlosti.


 
EidolonAstralno telo. Egipatsko Ka.

 


 
Eiege

Eiehe- hebr. Božja molitva: «On je On».


 
Ekstaza
(Ecstasisgr.) Egzaltacija, Duhovna euforija. Psihičko-spiritualno stanje, mističko iskustvo, do kojeg se može stići posredstvom meditacije.
 

 
Elementoterapija
 Elementoterapija – To je Regalna umetnost Prirode, zato što nas poučava da rukujemo elementalnim stvorenjima biljaka (Dušama biljaka), poznatim kao: gnomi, ondine, nereide, silfe, salamandre, fauni, itd. Fitoterapeut i lekar alopat, oba se identifikuju ispitivanjem isključivo fizičkog tela živih bića. Gnostički lekar ispituje čoveka i biljku u njihovom trostrukom aspektu: telo, duša i duh. Gnostički medikus ophodi se sa biljkama kao i sa ljudima. Gnostička terapeutika je mistična, simbolična i alhemijska.
 

 
ElialGnoza ga definiše kao anđela svetlosti, suprotno strašnom demonu nižeg Mentalnog sveta, a to je Samgabiel.

 


 
Eliksir (Beli)
(Alh.) – Ženski Merkur.  Seksualna sila Edena. Čini da metali pobele.
 

 
Eliksir (Crveni)
(Alh.) – Muški Merkur. Čisto zlato duha. Pretvara olovo u zlato.
 

 
Eliksir dugog života
Ambrozija. Gas i tečnost u isto vreme, prečista belina, koja se uskladišti u vitalnom fondu inicijata koji ga je zaslužio (i inkarnirao Dušu) i koji može sačuvati fizičko telo da živi milione godina.
 

 
Elohim
 Elohim (Heb.) – Oblik množine za Eloah: Majestet (Najviše dostojanstvo). Ali, koristi se za označavanje Boga u BIbliji (Bog i Boginje). Stvaralačke moći ili kosmokratori koji su ostvarili Logosove (Demiurg Arhitekta Univerzuma) misli, kada se stvarao Univerzum. Bog i Boginje. Žensko ime sa terminacijom množine za muški rod. To je Biće našeg Bića. Otac-Majka. Zrak koji je emanacija Aelohima. Elohim se duplira da bi otpočeo kosmičku manifestaciju u Dvoje, u svojoj Supruzi, u Majci Božanskoj i kada se Jedan duplira u Dva, pojavljuje se Treći, a to je Vatra.
 

 
Elohim Gibor
(Elohím Ghibor) Gnostički ezoterizam govori o njemu da je prtqavi Arhanđel iz Radijusa Marsa, on je antiteza crnog  Andramelecka. Elohim Gibor jeste strašnno božanski muškarac koji nosi za pojasom svoj Plameni Mač.
 

 
Ens-Seminis
Sperma-gr. Sakralno seme. Merkur.
 

 
Epohe (Ljudskih rasa)

  4 – Yuge (sanskr.). Kosmička doba

Prva: Zlatno Doba (Krita ili Satya Yuga) – To je epoha svetlosti, epoha svesne duhovnosti, u kojoj nisu postojsli ni ratovi, ni granice, ni mržnja; sve je bilo ljubav i ljubav je vladala na licu zemlje. Bila je to epoha Titana, vreme Arkadije, vremena kada nije postojalo moje ili tvoje, jer je sve bilo naše.

Druga: Srebrno Doba (Treta Yuga) – Dobro nastavlja da preovlađuje nad zlom, ljudi nastavljaju da komuniciraja sa inefabilnim bićima, ali sve počinje da opada. Pojavljuje se bol kod ljudskog bića. Pravda se umanjuje i ljudska bića deluju sa interesnim ciljevima, traže nagrade za obrede i poklone, i odbijaju osećaj obaveze.

Treća: Bronzano Doba (Dvapara Yuga) – Počinje stvaranje granica, počinju ratovi, pojavljuje se mržnja, egoizam, zavist, bolesti, nepravde, itd. Preovlađuju obredi.

Četvrta: Gvozdeno Doba (Kali Yuga) – Gvozdena epoha, crno doba, epoha dekadencije svih etičkih i Duhovnih principa. Čovek živi bez cilja, žrtva je bolestima, gladi i prekomernostima, pada u beznađe, itd. Gube se stara znanja i dominira materijalizam. Priroda kažnjava čoveka svakojakim prirodnim katastrofama.


 
Era Vodolije (Vodolija)
 Era Vodolije Vremenski period koji se odnosi na jedan od dvanaest delova na koliko je podeljena Sideralna godina (putovanje Sunčevog sistema oko svog centralnog Sunca, Alsione (Alcyone)) i kome odgovara vreme od približno 2160 žemaljskih godina. Tekuća Era Vodolije počela je 4. Februara 1962, između 2 i 3 sata po podne, kada su se sve planete ujedinile u zajedničkom  Kosmičkom saboru u sazvežđu Vodolije, kako bi otpočele novu Eru Vodolije. Dva pola Vodolije jesu: pozitivan pol- sublimno seksualno doživljavanje, dobrovoljna seksualna transmutacija Semenskog entiteta (ens seminis), Budna svest, objektivna spoznaja, superlativna intuicija, transcendentalna muzika klasičnih majstora. Negativan pol- seksualna degeneracija, demonska zadovoljstva u infernalnim (paklenim) svetovima uz pomoć droge, gljiva i alkohola; infernalna muzika, itd. Okultno obeležje Vodolije je Znati; to je eminamentno revolucionarni znak. Vodolija je kuća Urana i njen znak (elemenat) je vazduh.
 

 
Esencija
EsencijaTo je sposobnost spoznaje svih spoljašnjih i unutrašnjih pojava koje su u vezi sa nama. To je razumevanje Unutrašnje Spoznaje, potpuno nezavisne od bilo koje mentalne aktivnosti. Fakultet (sposobnost) Svesti dozvoljava ljudskom biću da spozna sebe samog. Vrsta enegije sa vibracijom visoke frkvencije.  To je embrio ili deo Duše kog ga svi imamo inkarniranog, Buddhata. Razvoj Esencije je moguć samo svesnim radom i dobrovoljnim patnjama. Esencija blista samo kada umire psihološko Ja. Esencija ima puno čula savršenosti i izvanrednih prirodnih moći. Kada se budi Esencija, budi se Svest.
 

 
Eva i Adam
Predstavljaju rajsko (iz Raja) ljudstvo (čovečanstvo). Adam predstavlja sve muškarce prastarih vremena Lemurije, a Eva milione žena Lemurije.
 

 
Falus (Lingam)
Muški seksualni organ, posuda koja sadrži prvobitnu sirovinu Velikog Dela.
 

 
Fantazija
Fantazija(ili Mehanička imaginacija)– to su otpaci memorije. Realna je sila koja akcioniše univerzalno nad čovečanstvom i koja zadržava intelektualnog humanoida u stanju uspavanosti. Ova je negativna, štetna, poremećuje pamet, jer proizvodi osobi halucinacije i ludilo.
 
 

 
Feniks (Phoenix)
Feniks (Phoenix) Feniks (Phoenix)- U hrišćanskoj ikonografiji feniks  se obično prikazuje sa istim značenjem kao i Pelikan. U Alhemiji Feniks simboliše razgradnju i obnavljanje primarne materije, koja je u neprekidnoj transformaciji na putu stvaranja Kamena Mudrosti (Lapis philosoforum – (Lat.)),  ka intimnoj autorealizaciji Bića. 
 
 

 
Filozofalan, filozofalni

Ovo je alhemijski izraz koji je u vezi sa procesima transmutacije ili označava transformaciju materijalnog olova u zlato; isto tako, olova personaliteta u zlato duha.Vidi još: Kamen mudrosti i Merkur mudraca


 
Filozofalni Amalgam
Oplođeni Merkur. Pod Amalgamom podrazumevamo fekundaciju koju čini Sumpor Merkuru Mudrih (transmutirani Ens seminis), Očigledno je da svaki put kad ulazimo da radimo u laboratoriji, oplođujemo Merkur pomoću Sumpora. 

 

 


 
Filozofalni kamen
Kamen mudrosti  (Lapis philosoforum)- (lat.) To je Intimni Hristos. Znači još Sakralni seks za srednjovekovne alhemičare. Kamen prolazi kroz više stanja transformacije za vreme čitavog procesa inicijacije.
 

 
Fohat
(Tibet) – Božanska Vatra, energija ili inteligentna sila koja prebiva, živi u svakom atomu, u svakom Suncu Univerzuma, Plamen Plamena, Vatra Vatre. Seksualna transcendentalna energija.
 
 

 
Fornikacija
Gubitak seksualne energije. Postoji ne samo fizički, već i u Astralnom svetu i Mentalnom. Na primer: konverzacije bludnog tipa, lektira pornografske literature, itd., sve ovo iscrpljuje rezerve seksualne energije. Fornikacijom gube se milioni Solarnih atoma koji su, kasnije, zamenjeni sa milionima satanskih atoma iz čovečijih atomskih paklova.
 

 
Galen – (129 – 199)

 Galen – (129 – 199) Veliki grčki Majstor Medicine. Osim što je bio lekar, bio je i znamenit filozof. Bio je najpoznatiji lekar antikviteta, posle Hipokrata (460-377 p. H.). Otac je Medicine. Za vreme života napisao je 500 medicinskih, filozofskih i etičkih rasprava.  Podaci su uzeti iz enciklopedije Encarta1999.

 


 
Gandi
 Gandhi, Mohandas Karanchand ili Mahatma – (1869-1948) Nacionalni lider Indije koji je vodio zemlju ka oslobođenju putem miroljubive revolucije (A-Himsa). Oslobodio je zemlju od engleskog ugnjetavanja. Podaci su uzeti iz enciklopedije Encarta1999.
 
 

 
Geburah

Geburah, Buddhi, Spiritualna duša Sefirot Geburah (Heb.) – To je strogost Zakona, Budhi, Spiritualna Duša, Walkiria, lepa Jelena itd. Geburah-ov Svet se zasniva na Pravosuđu.


 
Geneza
Postanje – Sakralni tekst hebrejske Biblije. Rasprava Seksualne alhemije; dani Geneze u tesnoj su vezi sa Velikim Delom, sa stvaranjem superiornih tela u onom koji je na Putu Buđenja Svesti. U Genezi se nalazi skriven ključ Stalnog Kretanja.
 

 
Geni

 Geni – Dolazi od grčkog korena „gene„ odakle potiče i reč Geneza, generisati, gen itd. Vrlo teško se mogu proučavati zato što u sastavu imaju vrlo malo molekula koji vibriraju sa neshvatljivom brzinom. Vibriraju brzo i nalaze se u intermedijarnoj zoni, između molekularnog sveta i ćelijskog sveta (trodimenzijskog i sveta četvrte dimenzije). Ovi se geni kreću i kombinuju pod uticajem radioaktivnih talasa koje emituje onaj koji umire u poslednjem trenutku, tako da je fizičko telo tačan rezultat naših prošlih reinkarnacija. U genima se nalaze atomi naslednosti.


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z