Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Rond (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Rond
Period manifestacije supstance u raznim dimenzijama prostora. Sedam ronda:
Zemlja je bila na početku samo mentalna, za vreme prvog ronda. U drugom rondu nalazila se u Astralnom Svetu; treći rond u Eteričkom Svetu; i sada smo u četvrtom rondu, koji je fizički.  Četvrti rond je u fizičkom Svetu, peti rond će ponovo biti u Eteričkom Svetu. U šestom rondu vratiće se u Astralni Svet, a u  sedmom u Mentalni. Na kraju, život će se povući u svoj Iliaster.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z