Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Fundamentalna edukacija

Fundamentalna edukacija

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
S.A. Weor-Fundamentalna edukacija. Prevod: Aleksandar Aranđelović
Pedagogija je „nauka koja obrađuje najbolji način predavanja“; sa pravom je opisana takođe kao „umetnost vaspitavanja“. Odavde proizilazi da Pedagogija može biti primenjena kao najprikladniji pristup radi širenja i prenošenja ovog domena ljudske spoznaje. Bez imalo sumnje i čitalac će zajedno sa nama prihvatiti argument koji kaže da je najuzvišenija pedagogija ona koja može da orijentiše psihu, odnosno fond duše ljudskog bića, na legitimne puteve Mudrosti i Slobode Svesti. Upravo je ovo cilj kog sledi autor ovog dela, V.M. Samael Aun Weor. 

Voditi, orijentisati, obrazovati ili uspešno rukovoditi ponašanjem ljudskog bića, od najranijih trenutaka pa sve do kraja njegovog života, može biti prepričano jedino od strane autentičnog Majstora u istinskom i dubokom smislu ovog izraza. Majstor je reč koja proizilazi iz latinskog magister i definiše „onog ko duboko poznaje neku materiju i, kao posledica toga, može i druge da predvodi u pogledu učenja i praktikovanja.“ 

Fundamentalna edukacija je, kao što i sam naslov kaže, osnovno ili esencijalno delo za svaku porodicu koja čezne da uspostavi čvrst i kontinuiran oslonac bogatog psihološkog, etičkog, duhovnog pa čak i materijalnog života, za čast i dobrobit ljudske porodice. Edukacija i Instrukcija, čak iako izgledaju kao iste stvari, one su različite u svojoj osnovi i obliku. Neko može da bude instruisan (poučen) intelektualno u ovoj ili onoj materiji, ali mu nesumnjivo nedostaje Integralna edukacija koja bi mu dozvolila da bude građanin svestan svojih obaveza, istina i odgovornosti koje treba da ispuni. 

Majstor Samael Aun Weor je rekao da su ljubav i mudrost realne osnove kompletne edukacije čovečanstva. Do sada su generacije bile intelektualno instruisane, ali sa visokom cenom da budu vampirizovane (pokradene, ispražnjene) emocionalno i duhovno. Krajnji cilj ovog dela, strpljivi čitaoče, jeste da pokaže očevima, profesorima, religioznim, političkim i socijalnim vodičima, pravu revoluciju edukacije koja treba da se reflektuje u Revalorizaciju ljudskog bića, da bi ga pretvorila u „Gospodara svojih misli, emocija i dela’’ tj. u integralnu individuu u odnosu na sebe samog u najvišem značenju koje se primenjuje ovim terminom. 

Svet je stigao do visoke tehničke razvijenosti koja dan za danom preti uništenjem čoveka (njenog pokretačkog principa). Pred ovom strašnom pretnjom nameće se nova pedagogija, nova edukacija, nova filokalija, učenje koje će učiniti da mnogi upoznaju put povratka ka bratstvu između ljudi, naroda i nacija čitavog sveta. Fundamentalna edukacija je traktat pomoću kog se prikazuje božanstvo, posredstvom inteligencije njenog mudrog autora, da bi nas ponovo orijentisao na putu samospoznaje i samootkrivanja našeg unutrašnjeg ličnog Bića (Boga u unutrašnjosti svakog čoveka). 

Svako poglavlje je duboka lekcija u kojoj stižemo da razumemo ljudske vrednosti koje smo izgubili kroz vekove, srazmerno sa zaboravom ispitivanja samog sebe, da bismo pali u najveću nemilost: nemarnost i napuštanje precepata Večne filozofije (GNOSIS). 

Propovedati sa poukom i učiti sa primerom je osnova onda kada se stvarno žele pokazati ciljevi i transcedentalni zadaci. U tom pogledu, marljivi čitaoče, treba da kažemo da je ovo delo plod doživljenih iskustava samog autora ovog dela i zbog toga ni u kom slučaju ovo nije čista teoretska špekulacija. 

Istinski majstori su uvek govorili kroz svoja dela i kao što se mnogo puta izrazio V.M. Samael Aun Weor. „Čovek je ono što je njegov život’’. Mi možemo dodati: Drvo se po plodovima poznaje, a čovek po svojim delima. 

Prijatelju čitaoče, čitajući, studirajući i reflektujući nad sadržinom ovih strana, bićete na početku jednog novog života i moći ćete da uzviknete sa svom sigurnošću: „Sveta reč je reč Mudraca, a Zlatna reč je onoga koji je sluša i sledi“… 

Fiat Lux. 

Kwen Khan
linia_final de pagina.png
 
AddThis Social Bookmark Button
 
Ezoterički traktat teurgije >