Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Kada budemo potpuno bezopasni, kada više nismo u stanju da činimo ikome zlo, oprašta nam se karma
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


T
Ima 10 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Talitet
Velika Realnost slobodnog života u svom kretanju. TALITET je Velika Realnost, onostrano perverznosti i osvešćenosti.
 

 
Tamas
Guna Tamas, princip inercije,
predstavlja ne-akciju, pretvoriće se u inerciju. Originacija lenjosti, nevoljnosti, itd.
 

 
Tantrizam
Tantrizam je nauka koja predaje praktiku Seksualne Magije.
3 vrste – Tantrizam ili seksualna magija. Beli tantrizam, grahorasti i crni. Ako se praktikuje prvi, Beli tantrizam, podiže se Zmija u medularnom kanalu, u grahorastom tantrizmu pridaje se pažnja transmutaciji i u  crnom praktikuje se gubitak seksualne energije ( pada se u degeneraciju).
 

 
Tatve (Tattve)
Vibracije Etera, kao princip ili fundament svakog od elemenata: Zemlja, Voda, Vazduh i Vatra. Višedimenzijski delovi elemenata.
 

 
TejasTatva vatre.

 


 
Teomegalogos
Treća sila. Sveti Duh. Gospod Velike Reči.
 

 
Tetragrammaton

Božije ime, sastavljeno od četiri slova, grčka titula, ali sa hebrejskim slovima. Jod He Vau He. Starac Dana. Sveta četvorka. Otac, Sin i  Sveti Duh i oni su emanacija Ain Soph-a (Atomska Unutrašnja Zvezda). „Tetra” je Trojstvo iz unutrašnjosti Jedinice Života.


 
Tikun Habris
Izraz korišćen u ortodoksnom judaizmu 

Tikun Habris: Prečišćavanje od greha fornikacije


 
Tipheret
Sefirot Tipheret, Ljudska duša, Manas Sefirot Tipheret- Ljudska duša, Suprug supruge (Spiritualna duša, Buddhi, Geburah), superiorni Manas orijentalne Teozofije, Kauzalno telo je vehikl za Tipheret.
 

 
To Soma Heliakon
To Soma Heliakon jesu superiorna sunčeva tela koja  treba da se stvore u alhemijskoj laboratoriji, a koja će predstavljati odelo za Hristosa koji se treba inkarnirati.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z