Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


V
Ima 12 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Vaga PravosuđaBalanza de la Justicia

Dobre i loše akcije bivaju merene od strane Arhonteva Zakona pomoću Vage Pravosuđa, i u zavisnosti od rezultata, pridaje nam se Darma ili Karma .

 

 

 


 
Vaju (Vayu)Tatva elementa Vazduha. Eterički princip Vazduha.

 


 
Vakuum (iluminatorni)
 To je pretkomora Taliteta (Realnost). To je izraz koji određuje „nesupstancijalnu i nepersonalnu” prirodu bića i znak koji pokazuje stanje odvajanja i Apsolutnu Slobodu. Stanje apsolutnog odsustva Ja, objektivna spoznaja. Biće. Onostrano 7 dimenzija postoji iluminatorni (osvešćeni) vakuum. Iluminatorni vakuum sadrži sve što jeste, što je bilo i sve što će biti. Onostrano iluminatornom vakuumu je Talitet, odnosno Velika Realnost. U iluminatornom vakuumu se otkriva Istina, a radi ovoga je potrebno da Svest prodre u Iluminatorni Vakuum.
 

 
Valkirija
Walkiria, Duhovna DušaWalkiria (skand.)-  Buddhi, Elena (Jelena), Ginebra, to je kraljica Žinasa: Spiritualna Duša, Božanska Duša.
 
 
 
 
 
 
 

 
Vatra (vrste)
Solarna (Sunčeva) Vatra je Hristička, Lunarna (mesečeva) Vatra je Luciferička, negativna i fatalna (kobna).

 


 
Vede

Sakralne knjige Brahmanizma.


 
Veliko Delo
Stvaranje čoveka preko njega samog, na osnovu svesnih radnji i dobrovoljne patnje. To je unutrašnje samo-osvajanje. Stvaranje Kamena Murosti. Autorealizacija .
 

 
Vino (simbol)
Vino „Možemo reći da se vino koristilo u obredima namenjenim Osirisu u Egiptu, Bakusu u Rimu i Dionisiosu u Grčkoj..."
 
 
 
 
 
 

 
Vino Mudraca
Transmutirana stvaralačka energija. Podsetimo se na napitak Boga Mandragorasa, taj koji daje onome ko ga pije, inteligenciju Bogova. Vina Boga Bachusa jesu alegorija transmutiranog ljudskog semena. Voda se transmutira u vino u Svetom Gralu Kosmičke Majke pretvorene u našu suprugu-sveštenicu.
 

 
Višnu (Vishnu)

Drugi član hinduskog Trojstva. Sin, Hristos. 
VITRIOL
VITRIOL
VITRIOL- ključ gnostičkih alhemičara.
Visita Interiore Terrae Rectificando Invenies Ocultum Lapidem. U prevodu na pristupačnom jeziku, kaže: poseti unutrašnjost tvoje filozofske zemlje- fizičko telo- koje popravljajući ga, naći ćeš okultni kamen-radeći sa transcendentalnom seksualnošću klešemo grubi kamen koliko i umiremo u nama samima.
 

 
Vopus
Persej Vopus pruža svima zainteresovanima gnostička učenja ponovo donešena modernoj svesti od strane  Samaela Aun Weora, učenjaka savremenog sveta, koji je istraživanjem i intenzivnim praksama stvorio duhovnu sintezu mnogo širu i jaču od  svega što je poznato i upražnjavano, javno, u našim vremenima.
 
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z