Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza arrow Predavanja i Izlaganja arrow Predstavljanje tematike predavanja za Fazu A

Predstavljanje tematike predavanja za Fazu A

Štampaj E-pošta

 

 


 

1. Gnostička Mudrost

Znati ko je, odakle dolazi i kuda ide, bila je oduvek osnovna aspiracija čoveka. Ovoj primordijalnoj potrebi odgovara ermetička Mudrost svih vremena.
Gnoza je kosmičko učenje koje teži da ponovo vrati unutar svakog od nas kapacitet svesnog i inteligentnog življenja.
Samael Aun Weor
"Homo nosce te ipsum..." Čoveče, spoznaj samoga sebe... i spoznaćeš Univerzum i Bogove. Stoji zapisano na frontispisu Delfijevog Hrama.
 

2. Put i Život

Pred nama se definišu dva puta: „Inicijatički Put“ radi spoznavanja nas samih i univerzuma koji nas okružuje, i „Život“, rutinski, svakodnevni.
Praktični život je izvanredan kao škola, ali smatrati ga cilj u njemu samom evidentno  da je apsurdno
Samael Aun Weor
Spoznajte istinu i ona će vas osloboditi.
Veliki Kabir Isus

3. Psihičko izučavanje Čoveka

Postoji unutrašnji svet ili psihološki prostor u kom se nalaze tajni podstrekači svih naših misli, osećanja i naših stavova. Ne tražite  u spoljašnjosti ono što se nalazi unutra. Spoznajte sami sebe!
Bilo koji pokušaj oslobođanja, čak iako je grandiozan, ako ne vodi računa o potrebi da se otopi Ego, osuđen je na neuspeh.
Samael Aun Weor

4. Ljudska Mašina

Pre hiljada godina, poznavala se u Orijentu tehnika za održavanje zdravlja i produživanje života. Osnova za ovo je: uravnoteživanje čovečijih energija. Iskoristite i vi ova učenja!
Hitno je da razumemo potrebu da naučimo da mudro živimo. Ako želimo definitivnu promenu, potrebno je da, u prvom redu, ova promena bude u nama samima. Ako unutra ne odustanemo na nešto, spolja život će nastaviti sa svojim teškoćama.
Samael Aun Weor
 

5. Četvrta Koordinata

Ajštajn, sa svojom “teorijom relativnosti”, demonstrirao je da paralelno sa ovim trodimenzijskim svetom, postoji svet energije. Fenomeni kao “Bermudski trougao”, međuostalim, dokazuju se samo kada se obratimo ovoj doktrini.

Živimo u multidimenzijskom svetu; na žalost, osobe perceptiraju samo svet sa tri dimenzije. Potrebno je da razvijemo fakultete koji da nam omoguće da upoznamo četvrtu vertikalu.
Samael Aun Weor
 

6. Psihičko Dupliranje

Egipat je poznavao procedure za ulaženje, u svesnom stanju, u ovu četvrtu dimenziju ili Astralan svet. Gnostičke studije predaju ove ključeve i danas se možete radovati neobičnim iskustvima, kao što je vremensko putovanje.

Astralno telo ima sjajna čula sa kojima možemo istraživati velike misterije života i smrti.
Samael Aun Weor
 

7. Transcendencija Snova

Snovi pružaju ljudskom biću, svojom simboličnom dubinom, transcendentan smisao života. Dobro reće Talmud: san koji nije shvaćen jeste kao neotvoreno pismo.
Slike iz supra-osetljivih svetova potpuno su simbolične. Čak i prividno apsurdni snovi, ako su mudro tumačeni, razjašnjuju nam velika otkrovenja (revelacije).
Samael Aun Weor
 

8. Disciplina Snova (onirična)

Ako su snovi orijentisali živote velikih ljudi iz svih vremena, zar ne mislite da bi mogli orijentisati i vaš? Učite, sa jednostavnom tehnikom, da se setite svih oniričnih iskustava i da ih vi sami tačno tumačite.


9. Buđenje Svesti

 Postoji u našoj unutrašnjosti uspavana osobina, sposobna da kaptira i razume velike istine života i smrti. Probudite se u velikoj realnosti u kojoj živimo pomoću prirodne i jednostavne procedure.
Buđenje Svesti je moguće samo emancipaciom i oslobađanjem od mentalnog dualizma, od sukoba antiteza i intelektualnih vrednosti…
Samael Aun Weor

10. Transformacija Impresija (Pretvaranje utisaka)

Stotine urađenih studija demonstriraju da je čovek žrtva okolnosti: stres, negativan publicitet, ekonomska kriza,... Naučite da kontrolišete teške situacije u životu.
Najgori događaji iz života, najkritičnije situacije, najteže činjenice uvek su odlične radi intimnog samo-otkrića.
Samael Aun Weor
 

11. Zakon Uzroka i Posledice

 Patimo, a najgore je to što neznamo zbog čega patimo. U životu ništa nije slučajno. U sledećoj egzistenciji žnjaćemo plodove onoga što smo radili u sadašnjosti. Upravo je dobro rečeno: „Ko seje vetar, žanje oluju“
„Karma je medikament koji nam se pripisuje radi našeg dobra."
Samael Aun Weor
 

12. Tajne Smrti

Paradoksalno, najveća tajna u čovekovom životu je njegova sopstvena smrt. Otkrite učenja iz „Bardo-Thodol" i saznajte šta se dešava na kraju sa „dušom“, posle toga, kada napušta telo.
 

13. Ponovni povratak, Reinkarnacija i Rekurencija

Možda ste nekada sanjali da govorite drugim jezikom, da imate drugo telo, da živite u drugoj epohi. Ne uznemirujte se, to su jednostavno sećanja iz pređašnjih egzistencija.

14. Transmigracija Duša

Antička orijentalna predanja dokazuju da duša, pre nego da dođe do humanog carstva (regnum), doživljava evolutivne i involutivne procese u mineralnom, biljnom i životinjskom carstvu. Da li ste ponekad čuli da se govori o "gnomima", "spiritusima" ili "genijumima" Prirode?
 

15. Univerzum Pameti

Pamet je, u čoveka ovog vremena, slaba energija i uslovljena mnogim faktorima. Samo poznavajući „kako“ i „zašto“ akcioniše pamet, možemo je osloboditi i da tako iskoristimo njene beskonačne mogućnosti.
 

16. Mogućnosti Unutrašnje pameti

Senzitivna pamet je napunila svet sa materijalizmom. Intermedijarna pamet je napunila sa spiritualizmom. Ni jedna, ni druga ne poznaju eksperimenalno što sadrže njihove postavke. Jedina koja nas može izvući iz teorija je unutrašnja pamet.

17. Potreba i Pohlepa

Bolesti, razvodi, skandali i svakojaki problemi u visokom društvu dokazuju nam da novac ne donosi sreću. Dobro zbori poslovica: "nije bogatiji onaj koji ima više, već onaj kome manje treba".

Imamo potrebe za novcem da bi imali šta jesti, sa čime se oblačiti i gde da se sklonimo. Ali kada novac postane psihološka potreba, onda nastaje borba i sukob da bi ga posedovali. 

18. Atlantida, Mit ili Realnost

Pre sadašnje civilizacije koja se odvija na ovih pet kontinenata, postojala je kultura koju je potopio okean sa istim imenom i koja je dostigla nivoe razvoja, do danas ne dotaknutih. Platon je o ovome govorio još pre četiri veka pre Hristosa.

19. Posledice Ere Vodolije

Upadom našeg sveta pod kosmičkim i astrološkim uticajima ere Vodolije rađaju se velike promene u psihologiji i u životu ljudskih bića. Poznavajući i koristeći tačno ove influencije, možemo voditi naše postojanje prema transcendentalnijim horizontima.

20. Pojava NLO

Niko ne može poreći da smo posećivani od strane bića drugih svetova. Ali, da li znate da cilj „naše starije braće“ nije drugi nego da spasu čovečanstvo od velikih katastrofa koje se približavaju?...

 
< Nova vizija o Životu   Predstavljanje tematike predavanja za Fazu B >