Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Revolucija Svesti
Revolucija Svesti

SVEST

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   
edukacija2.jpg
 Svest nam daje Integralnu Spoznaju o onom što jeste, gde jeste, o onom što se realno spoznaje, o onom što se sigurno ignoriše.
 

Unutrašnja i spoljašnja REVOLUCIJA

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Unutrašnja i spoljašnja REVOLUCIJA

Izraz revolucija znači, u osnovi, sa svojom latinskom rečcom „re“, skok unapred, kidanje šema, novi red stvari, jedan novi početak polazeći od nule. ...treba da pravimo vrlo jasnu razliku između onoga što je unutrašnja revolucija i onu drugu koja je nazvana, često, društvena revolucija ili revolucija krvi i alkohola.

 

Dijalektika Svesti

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
suzbijanje ego-a.bmp.jpg
 Kada dolazimo na svet svi mi imamo tri procenta svesti, a devedesetsedam procenata je raspoređeno u podsvest, infrasvest i nesvest.
 

VERBUM (Stvaralačka REČ)

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   
Sv. Jovan_Jevanđelje

U početku beše Reč (Verbum), i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč.

Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.

U Njoj beše život, i život beše videlo (svetlost) ljudima.

 

Nova Era Vodolije

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
Poruka Vodolije

PORUKA VODOLIJE napisana je za sve one koji stvarno žele da se raduju svetlosti Nove Ere, za one koji žele takvu revolucionarnu dinamiku koja će im dozvoliti da postanu solarni muškarci i solarne žene i da za uvek blistaju na večitom nebu autorealiziranih (samo-ostvarenih).

 

Bezakonik

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   

Intelekt stavljen u službu duha dokazuje se da je koristan; intelekt odvojen od duha postaje nekoristan.
Iz intelekta u kom nema duhovnosti, rađaju se šarlatani, živa manifestacija ANTIHRISTA.
 

Milenijum i Sud

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   
 Milenijum i Sud «I videh anđela kako silazi sa neba (Peti od onih Sedmorice), koji je imao ključ od bezdana i veliki lanac u svojoj ruci.» (Ap. 20: 1).
 

Evolucija, Involucija, Revolucija

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   
 EVOLUCIJA, INVOLUCIJA, REVOLUCIJA

Ako mi ne želimo Revoluciju svesti, ako ne činimo strašne Nad-napore kako bismo razvili ove latentne mogućnosti koje nas vode ka Intimnoj Autorelizaciji, jasno je da se pomenute sposobnosti nikada neće razviti.

 

Psihološka smrt

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Psihološka smrt

 "Treba da razumemo potrebu da radimo sa tri faktora revolucije svesti, ako želimo stvarno bitnu autorealizaciju. Ako isključimo bilo koji od faktora revolucije svesti, rezultat će biti poraz." - Samael Aun Weor

 

Mračni Ego

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   
Mračni Ego
 

Sve vreme dok postoje mnogostruki nepoželjni elementi koji personifikuju naše psihološke defekte, u našoj unutrašnjosti, očigledno je da će postojati bol.

Nije moguće da postoji Sreća u svakome od nas, sve dok elementi nesreće postoje u našoj unutrašnjosti.