Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Osoba je ono što je i njen život
VOPUS | Gnoza arrow Velike ličnosti Univerzalne Gnoze arrow Pitagora – Mađioničar Brojeva

Pitagora – Mađioničar Brojeva

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Pitagora - mađionočar brojeva

"Svet intuicije je svet Matematike."
Gnostičar koji želi da se vine u Svet Intuicije treba da bude Matematičar, ili najmanje da ima  znanja iz Aritmetike."
Samael Aun Weor

Pitagora je rođen 580. godine pre Hrista, u Grčkoj, na ostrvu Samos. Još kao jako mlad bio je privučen Olimpijanskom Religijom, specijalno od strane kulta Apollova. Ali ni Homer sa svojim  poemama, ni rituali njegove religije  nisu  mu ugasili žeđ za spoznajom.

Tragajući za Mudrošću pređe u Malu Aziju, posetivši Pherekydes-a, jednog od 7 Mudraca Starog vremena od kojega dobija velika učenja.

Upoznaje Orfeja i preko inicijatičkih rituala Demetre i Dionisa, prima novu dimenziju, koja ga vodi sa velikim intenzitetom do Diviniteta.

Pitagora,  mađionočar brojeva, Metempsihoza, Geometrija

Nastavlja sa svojim traganjem kroz Vaviloniju, gde upoznaje  Astronomiju; u  Persiji će se upoznati sa doktrinom  Ahura Mazde; u zemlji izgoreloj od sunca-Kemovoj (Egipat), sa sveštenicima iz Saisa i Heliopolisa, asimiliše Ezoterička i Matematička učenja i,  istovremeno, vrlo mnogo produbljuje Geometriju, uvećavajući tako saznanja i razumevanja o strukturi onoga što je Božanstveno; a u Indiji izučava Doktrinu Transmigracije Duša, koju je on nazvao: Metempsihoza.

Govori o Karmi i deklariše sa jasnoćom besmrtnost Duše:

Čovek nosi u sebi deo Prvobitne i Božanske Energije koja nadživi smrt tela, u Astralnom Svetu, da bi se, u skladu sa etičkim ponašanjem u svom prošlom životu, inkarnirala u drugom telu i da živi drugu egzistenciju  i tako uzastopno, do konačnog povratka Božanstvu.

Ovakvo mišljenje revolucionira Paganizam i utiče na Primitivno Hrinšćanstvo.

Psiche, po Pitagori "jeste posrednik između dva sveta: između  Materijalnog i Duhovnog. Vitalna (životna) Energija koja se stabiliše i stanuje u materiji".

Podržava postojanje Elementala, posrednih Božanstava kao Olimpijskih Bogova, kao i Najvišeg Božanstva koje je početak i kraj svih stvari.

Pitagora

Ovakvo filozofsko shvatanje o Prirodi i Božanstvu, o čoveku i o Kosmosu, bilo je uvek predstavljeno sa matematičke tačke gledišta, zato što prema Pitagori sve se može formulisati preko jednačine.

Prema Pitagori brojevi su apsolutni principi u aritmetici; primenjeni principi u muzici; veličine u stanju mirovanja Geometriji; veličine u pokretu u Astronomiji, služeći istovremeno kao mera za određivanje prirode stvari i eksponenti koji ih čine poznatim.

"Bog geometriše posredstvom zvuka" govorio je Pitagora; "U početku beše reč",  reče Jovan, profeta iz Patmosa.

Doktrina Geometrijske Muzike ima za osnovu prethodni postulat; i objašnjava stvaranje intervala i Čvorova pomoću harmoničnih veza  koje postoje između muzičkih nota i planeta Sunčevog Sistema, Do-Re odgovara rastojanju od Zemlje do Meseca, Re-Mi, Mesec-Venera itd. Tako je Sunčev Sistem (i uglavnom ceo Univerzum) veliki muzički pentagram, u kom svaka planeta emituje svoju sopstvenu notu u velikoj zvučnoj gami. Ovo je  Pitagora nazvao "Muzika Sfera" i služilo je još inicijatičkom procesu u Pitagorejskim školama. 

Na kraju, Pitagorino učenje imalo je veliku proširenost, pa čak i u današnje vreme, nastoji da bude osnova, iako mnogi nisu uspeli da shvate ovu Pitagorejsku Filozofiju

Pitagora, Mađioničar Brojeva
Pitagora
AddThis Social Bookmark Button
 
< Imhotep, Gospodar Nauka   Jovanka Orleanka, Devica iz Orleansa >