Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Š
Ima 5 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
ŠaktiŠakti (Shakti) - Vidi: Kundalini.

 


 
Šakti- Puža (Shakti-Puja)

Šakti- Puža (Shakti-Puja) - To je kult posvećen Božanskoj Majci Kundalini.


 
Šambala
Shambala (S’ambhala sau Zambala) (Scr.) – Grad ili narod koji se pominje u "Puranas" (Kolekcija simboličnih legendi), otkud će se, po profetima, pojaviti Kalki Avatara . ( H. Blavatski)
Tajna zemlja u Tibetu u Jinas stanju (u četvrtoj dimenziji); ovde se nalaze manastiri Bele Lože.
U ovoj Tajnoj zemlji živi Isus Hristos.


 
Šestar

Šestar „Masonerija pridaje šestaru karakteristiku da povezuje ljubav među ljudima. Na ovaj način, po Masoneriji, jedan vrh masonskog šestara priključuje srce ovog ili onog brata, a drugi vrh obuhvata svu braću, što predstavlja ukupno čovečanstvo..."

U Alhemiji Šestar predstavlja instrument sa kojim se meri napredovanje na putu inicijacije.

Takođe, budući da se šestarom konstruiše krug, a krug ima 360 stepeni, kabalističkim računanjem dobija se 3+6+0=9. To je Deveta sfera, Arkanum AZF, Sahaja Maithuna, Seksualna magija- ključ svakog generisanja, prema tome i Solarnog čoveka


 
Šiva (Shiva)

Treći član hinduskog Trojstva. Sveti Duh.


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z