Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Revolucija Savesti (3 faktora) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Revolucija Savesti (3 faktora)
Kad neko radi na samom sebi, nastupa na put Revolucije Svesti. Pomoću nje se možemo osloboditi od 48 zakona Prirode. Ima 3 faktora ili vrlo dobro definisana aspekta.
1. Rađanje (treba se u nama roditi solarna tela jer se samo tako može integrisati Biće (Božanstvo), 
2. Smrt (psihološka),
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z