Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Svi
Ima 354 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8
Izraz Definicija
Asteški kalendar
Astečki kalendar, Solarni kamenSunčev kamen- Monolit koji teži 25 tona i ima prečnik od 3,60m. Nađen je na centralnom trgu u gradu Meksiko 16. Decembra 1760. i izvajali su ga Asteci. Predstavlja Zodijak sa kompletnom istorijom naše Galaksije.
 
 

 
Atanor
 Atanor: to je peć sa srednjovekovnih gravura gde alhemičar peče Sirovinu Velikog Dela. Neki alhemičari su nazvali ovu peć: tronožac tajni. Srednjovekovni alhemičari, pokušavajući da sakriju tajnu seksualne transmutacije, govorili su da peć  treba da radi sa uljem koje se pali sa jednim ili više fitilja, u skladu sa potrebnom temperaturom u radu. Ako ovo prevedemo na pristupačniji jezik, uspeli smo da doznamo, posredstvom reči Majstora Samaela da je Atanor alhemičara njegova supruga ili sveštenica. Alhemičar treba da koristi samo jednu peć za svoje operacije, tj. samo jednu ženu.
Atanor sadrži ulje, tako da je evidentno da nam žena daje svoje energije, koje kada se pomešaju sa našim u aktu sublimacije, da fabrikuju Filozofski Kamen, Intimnog Hristosa, obavijenog i štićenog od To Soma Heliakon. Fitilji čine aluziju na količinu vatre koju koristi gnostičar praktikant Alhemije. Na početku, vatra treba da bude meka...

 


 
Atash
Za Parse (etnički izolovana zajednica poreklom iz Persije) je Behran, Hermesova vatra, starih Nemaca- munja Cibela, Apolova Baklja, Panov Oltarski Plamen, Neugasiva Vatra iz Hrama sa Akropola, Vestina vatra, itd.
 

 
Atman
Atman (Scr.) – Intiman, Chesed. Univerzalni Duh života. Biće sa svoje dve Duše: duhovna (Buddhi) i ljudska (Superiorni Manas ili Tipheret).
 

 
AtonAton,Sunčev diskosAton je u Starom Egiptu bio smatran kao i Bog Ra, Unutrašnje sunce u unutrašnjosti svakoga od nas, koga treba da inkarniramosledeći Put Revolucije Svesti. Iz ovog razloga su se drevni Egipćani klanjali fizičkom Suncu...

 


 
Aum
Rečca sakralna i mistična, fundament svih zvukova, koji potiču iz kosmičke vibracije, korišćena kao simbol Božanstva ili Brahme i ujedno kao mantra. U Orijentu se tvrdi da kombinacija od tri slova: a-u-m,  koja simbolišu tri glavne Vede i Veliko Trimurti. Bila je korišćena od strane Egipćana radi invokacije (dozivanja) Amona. Ekvivalira sa tibetanskim OM i sa hrišćanskom AMIN. V. M. Samael Aun Weor objašnjava da pravilan način izgovaranja ove mantre je AOM.
A predstavlja Vishnu, U predstavlja Shivu, a M Brahmu.
 

 
Autorealizacija (Intimna)
Intimna Autorealizacija (Samo-ostvarenje) Bića. To je harmoničan razvitak svih beskonačnih ljudskih mogućnosti. To je usavršavanje raznih delova Bića. Radi ostvarenja Autorealizacije potrebno je da se učini svesna radnja, obavljena sa maksimalnim strpljenjem, nadnaporima i samožrtvovanjem. To je put Revolucije Svesti, put Velike pobune.
 

 
Avatar(a)

Samael Aun Weor, Avatara Nove Ere VodolijeAVATĀRA: Voluntarna inkarnacija nekog Boga ili Logosa ili nekog sublimnog Bića u ljudskom obliku da bi postao instruktor svetu, ili inicijator neke Nove Ere.

 

 

 


 
Avel
Kainov brat iz Geneze (Postanje) i predstavlja humanu (ljudsku) Dušu. Kain ubija Avela sa magarećom vilicom, koja simboliše prosipanje Hermesove posude, spušta se (propada) sakralna vatra…
 

 
AvestaGlavni sakralni tekstovi Zoroastrizma (Persija).

 


 
Azoth

Ime dato alhemijskom Merkuru od strane pojednih znamenitih "radnika" Velikog Dela, kao što su bili: Basil Valentin, Raimundo Lulio, Arnoldo de Villanueva...

 


 
Bafomet (Baphomet)
 Androginsko lice, identifikovano sa đavolom. Ipak, H.P.Blavatski kaže da je to hermetičko-kabalistički simbol izveden iz Amón, Bog sa ovnovom glavom iz Donjeg egipta. Po drugim autorima proizilazi iz grčkih reči «bafe» i «metis», koji označavaju «krštenje» i «inicijacija u mudrosti». V.M. Samael objašnjava činjenicu da je Tifon-Bafomet (Typhón-Baphomet) refleksija Solarnog Logosa: Intimni Lucifer, onaj koji daje ljudskom biću seksualni impuls koji ga može preobraziti (zavisi kako ga kanalizira) u anđela ili demona.
 

 
Baghavad Gîtâ (Bhagavad)
Baghavad Gîtâ (Bhagavad) Gospodov spev- Dijalog između Krishne (Krišne) i Arjune (Aržune) o vrlo uzvišenoj duhovnoj filozofiji. Sakralna knjiga Gospoda Krišne. Ima dve strane egzoteričnu i ezoteričnu. U ezoteričnoj se nalazi definisan ukupan ezoterični rad. Ovde Arjuna pod rukovodstvom svog unutrašnjeg Boga vodi strašnu borbu protivu svojih rođaka, Ja-ova.

 


 
Bambusov Štapbambusov_stap1_web.jpgBambusov štap, Patrijarska Palica- simboliše Kičmeni stub.

"Teško Majstoru koji gubi moć svog bambusovog Štapa, njegove će noge lutati u Ambisu! Držimo se našeg Štapa sa sedam čvorova da bi se konvertirali u svemoćne Monarhe (Inkarnacija Bića).

 

 


 
Bardo ThodolBardo Thodol - Tibetanska knjiga mrtvih.

 


 
Beethoven, Ludwig van
Beethoven, Ludwig vanBeethoven, Ludwig van (1770 –1827) nemački kompozitor; Veliki Iluminirani Majstor Muzike i Filozofije. Napisao je više od 300 kompozicija. Pri kraju svog života, kompletno je ogluveo.
 
 
 
 
 

 
Bela Loža
Bratstvo ili jerarhije Adepta, koji nadgledaju čovečanstvo i upućuju ga u njegovu evoluciju, čuvajući prastare istine koje sačinjavaju fond svih religija. Sastoji se od Majstora Svesnog Kruga Čovečanstva.
 

 
Bhágavan
(Bágavan) Subliman, Sakralan, Ime koje se daje u Orijentu Bogu osposobljenom sa uzvišenim atributima i isto tako titula koja se primenjuje za velike Svece od strane njihovih učenika.
 

 
Biće
Biće je Biće i razum (racionalnost) postojanja Bića je upravo Biće.
 
 

 
BikSimbol Sumpora (erotska vatra).

 


 
Binah
 Sefirot Binah – To je Sveti Duh, Gospodin Shiva indijski, koji se manifestuje seksualnom silom u svemu što postoji, što je bilo i što će biti. Sveti Duh se duplira u neizrecivu ženu, a to je Božanska Majka.
 

 
BoazJedna od dve kolone koje se nalaze na vratima (kapijama) svakog Inicijatičkog Hrama, ova je na levoj strani.

 


 
Bodisatva
Bodisatva (Boddhisattva ili Bodhisattva- Scr.) – Onaj koji se bezuslovno žrtvuje radi čovečanstva i koji je, naravno, stigao do Majstorstva. Postaje Humana (ljudska) Duša Majstora i kada je dobro pripremljen, u njega ulazi Unutrašnji Majstor (Intiman). Svi animički ekstrakti Ljudske duše izražavaju se preko mentalnog, astralnog i eteričkog tela, što se naziva Bodisatva jednog Majstora. U rigoroznom ezoterizmu, ovaj termin se odnosi na one koji se nesebično Žrtvuju radi Čovečanstva i koji su, naravno postigli Majstorstvo.  To su takođe oni Sveci koji, kada su stigli do sopstvenog oslobođenja, odbijaju sreću iz Apsolutnosti da bi ostali pomagati i spašavati one koji pate u ignoranciji, bolu i grehu.  
 
 
Bodisita (Bodhisitta ili Bodhicitta)
Orijentalni termin za kristaliziranu Dušu u čoveku ili u ženi. Zlatni Embrio, Budna Svest. To je onaj ko ima Egzistencijalna tela Bića, zarađenih tokom mnogih egzistencija.

 

 

 


 
Bog ili Biće
(Jah-Hovah) Bog Otac-Majka u nama. To je Armija Glasa, Velika Reč, Verbum, Kolektivitet Dhyan Choan-a, Anđeli, Arhanđeli. Svaki čovek koji dostgne savršenstvo, pripadaće, iz ovog razloga, Nebeskim policijama sastavljenim od Budaša Kompasije (Samilosti), Richis-Prajapati planetarni Duhovi, Elohim, itd. Bog je poznat kao Intiman, Allah, Tao, Zen, INRI, Brahatman, Istina, Biće. Na grčkom, bog je Theo, na latinskom Deus, na sanskritskom Div ili Deva, reč čiji je prevod anđeo ili anđeli. To je prava armija koja treba da se usavrši i da se integriše. Biće ima mnogo delova i bilo bi potrebno puno tomova da bi govorili o njima i njihovom delovanju.
 

 
Boginja Majka Sveta

Guru Deva Večnog Savršenstva, oličavana Devicama svih religija: Isis, Marija, Adonija, itd.


 
Božićno drvce (jelka) – stablo našeg živ
 Kičmeni stub, Čakre, Božićna jelka
Svaki Alhemičar treba da podigne Stablo svoga Života, Božićnu jelku: svetla (sijalice) koja osvetljavaju podsećaju nas na potpuno razvijene čakre u kičmenom stubu. Na vrhu sjaji zvezda koja predstavlja čakru krune, zvanu još i lotus sa hiljadu latica ili čakra Sahasrara.
Drama dostiže vrhunac dolaskom Božić Bate. Božić Bata nas podseća na Starca Dana (Otac naš koji je na nebesima, Keter) koji donosi poklone za autentične ljude: za one koji su ponovo osvojili detinjstvo u svojoj pameti, srcu i seksu. Božić Bata ulazi u našu kuću kroz odžak (kičmeni stub) i ostavlja svoje poklone u našoj obući, što bi značilo da nas poziva da nastavimo naš put prema Apsolutnosti.
 

 
Brahma
(Bráhma) Prvi Bog u hinduskom Trimurti (Trojstvo) Brahma koja se sastoji od Brahme, Vishnú i Shive. Mitologija govori da je boravio punu godinu dana u zlatnom jajetu iz kog se rodio. Kada je to vreme proteklo, uspeo je da ga razbije; od jedne polovine je napravio nebo i od druge zemlju. Gnostički ekvivalenat mu je Kether (Keter) iz Hebrejske Kabale, Starac Dana, Biće našeg Bića.
 
 

 
Brahmanski kordon
Brahmanički kordon (traka) Centralni medularni (kičmeni) kanal sa svoja dva kordona polu-eterička, polu-fizička (Ida i Pingala), koji povezuje seksualne organe sa mozgom.
 
 
 

 
Buda (Buddha Pratyeka)

Buddha Pratyeka (Sánsc.) Prema MahaJana budizmu postoje dve vrste bića: Bude i Bude Pratieka (Pratyêka) Sravaka. Pratieka Bude,  to su oni koji su stvorili svoja egzistencijalna tela, ali nisu napredovali, jer se nisu dovoljno žrtvovali radi čovečanstva; uživaju u nekoj svetlosti, ali nikada nisu uspeli da budu prave Bodhisatve u strogom smislu te reči. Mnogi od njih su otopili Ego.


 
Buda (Buddha)
Siddhârtha Gautama („Najveći Pobednik") Zâkyamuni (dinastíja iz koje dolazi), osnivač Budizma. Njegova supruga je bila Yasodhara. On je zaslužan za Duhovna buđenja u XVII veku. U tom veku, Buda se konvertirao u Spasitelja marsovskog čovečanstva, doživeo je raspeće marsovskim silama da bi pomagao marsovcima i zemljanima Budistčko-marsovskim silama, koje zrače sa Marsa.  
 

 
Buda (permanentni)

(Istinski božanski prototip), to je onaj koji se hristificirao. To je Budin Buda, koji je već realizovao u samom sebi Iluminatorni Vakuum. Anupâdaka. To su stvorenja koja su se oslobodila od Pameti. Gospodari Vatre. Oni su prototip Bodisatve na zemlji. Oni su sami po sebi, Otac-Majka, jer je svaki Buda dualan. U svakome Budi postoji muški princip , Otac i ženski princip, Božanska Majka Kundalini - Shakti.


 
Budistička Anihilacija
 Psihološka smrt. Otapanje psiholoških agregata koje svi mi nosimo u našoj unutrašnjoj psihologiji. Dezintegracija Ego-a, Ja-ova, živa personifikacija naših grehova.
 
 
 
 
 

 
Buđenje Vatre
Predstavlja buđenje Kundalini . U antičkom dobu bilo je raznovrsno prikazano, kao na primer: Sakralna Vatra Zoroastra.
 
 

 
Cagliostro (Kagliostro)
Vaskrsao Majstor iz Radijusa Politike i kopski Majstor Alhemičar  koji Je uspeo da ostvari Eliksir dugog života. Konte i stanovnik Džinas oblasti zemlje. On Je živeo u vreme Isusa. Bio lični prijatelj Kleopatre, radio Je za Catherine de Medici. Bio Je učenik grofa St. Germain. Poznat Je po imenima TIS-Chio, Milissa, Belmonte, D'Anna, Condo Feniks u Rusiji, Pelegrini, Balsamo, Mesmer, Harut, A. Dumas.

Inkvizicija ga je osudila na smrt, ali je moćni Konte misteriozno nestao iz zatvora. Provocirao je pad kraljeva u Evropi. Osnovao je Okultnu Gnostičku Masoneriju u Londonu i Parizu.
 

 
Cain (Kain)
U Genezi, predstavlja vatru.
 

 
ČakreIda, Pingala Sushumna, Chakre Vidi Crkve Apokalipse.

 

 

 

 


 
Česed (Chesed ili Hesed)
 Sefirot Chesed – To je Intiman; kod Indijaca je Atman. Atmičko telo. Intiman je marsovski, ratnik i borac, Intiman treba da bude u stalnoj borbi protivu tmina, treba da vodi tešku borbu za sopstvenu Intimnu Autorealizaciju. Predstavlja takođe Atmički svet.
  
 
Chakre (Čakre)Ida, Pingala Sushumna, Chakre Vidi Crkve Apokalipse .

 

 

 

 


 
Changam
(Changám) Jedno od imena kojeg poprima Genijus Zemlje. Gnoseologija ga identifikuje sa Melkisedekom, Kraljem Salema, i objašnjava činjenicu da živi u Agarti, u tajnoj oblasti u devetom zemaljskom sloju (centru zemaljske mase) i da prima instrukcije od strane Uriela, Geniusa Venere. Bio je utemeljivač reda (ordena) koji mu nosi ime (Melchisedekov orden), pre hrišćanskog perioda; ovaj se sastoji od pravih Solarnih Ljudi koji takođe žive u tom potopljenom Kraljevstvu, gde raspolažu Svemirskim brodovima, kojima mogu putovati u beskonačni prostor.
 

 
Chokmah (Čokmah)
 Chokmah, Kosmički Hristos Kabale, Vishnu, Drugi Logos Sefirot Chokmah (Čokmah, Hokmael) – To je Kosmički Hristos iz Kabale, Vishnu indijski, Drugi Logos, Sin, žrtvovano Jagnje. 
 
 
 
 

 
Coitus interruptusCoitus interruptus - Vidi: Seksualna Magija.

 


 
Čokmah (Chokmah)
 Chokmah,  Kosmički Hristos Kabale, Vishnu, Drugi Logos Sefirot Chokmah (Čokmah, Hokmael) – To je Kosmički Hristos iz Kabale, indijski Vishnu, Drugi Logos, Sin, žrtveno Jagnje. 
 
 
 
 
 
Coph Nia(Kof Nia) Sveštenička egipatska palica koja predstavlja Apsolutnost.

 


 
Crkva iz Efesa
 Čakra Muladara Crkva iz Efesa ili Čakra Muladhara – Ima četiri latice. Odgovara seksualnim organima. Ovde spava Sakralna Zmija uvijena tri  i po puta (Kundalini se nalazi zatvorena u ovoj čakri). Čakra kokcisa hrani svojom seksualnom energijom sve ostale čakre.
 
 
 

 
Crkva iz Filadelfije
 Crkva iz Filadelfije ili čakra Ajna (Ažna) ili pituitarna čakra – Šesta čakra ili čeona čakra. Nalazi se između obrva, daje moć da se vide Unutrašnji svetovi. Njen Majstor Vodič je Paramashiva. Povezana je sa žljezdom Hipofizom (ili pituitarnom). Razvijanje ove čakre dovodi do Ultravidovitosti.
 
 

 
Crkva iz Laodikeje
 Crkva iz Laodikeje ili čakra Sahasrara – Nalazi se u žljezdi Epifizi (ili pinealnoj), daje moć polividovitosti (sveznanju). Kruna svetaca,. Boravište Shive (Šive). Lotus sa hiljadu latica kod Hindusa.
 
 
 
 

 
Crkva iz Pergama
 Crkva iz Pergama ili čakra Manipura – Nalazi se na visini pupka, daje moći nad vatrom. Čakra solarnog pleksusa u relaciji je sa tatvom (tattwa) težasom (tejas)-viša vibracija vatre. Bog Vishnu i Boginja Lakshmi jesu u čvrstoj vezi sa ovom čakrom. Mozak emocija i centar telepatije.
 
 

 
Crkva iz Sardsa
 Crkva iz Sardsa ili čakra Vishuda (Višuda) ili čakra grla (laringo-čakra) – Omogućuje čulo ultra-sluha. Magični sluh. U vezi je sa Akašom (eteričkim elementom). Sadašiva jeste božanski entitet koji brine o ovoj čakri. Mentalno telo je u relaciji sa njom.
 
 

 
Crkva iz Smirne
Čakra Svadistana Crkva iz Smirne ili čakra Svadhisthana – Nalazi se na nivou prostate i daje moć nad vodama. Boravište tatve Apas. Ima 6 latica I buđenjem ove čakre pobeđuje se smrt.

 

 

 


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z