Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


C
Ima 16 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Cagliostro (Kagliostro)
Vaskrsao Majstor iz Radijusa Politike i kopski Majstor Alhemičar  koji Je uspeo da ostvari Eliksir dugog života. Konte i stanovnik Džinas oblasti zemlje. On Je živeo u vreme Isusa. Bio lični prijatelj Kleopatre, radio Je za Catherine de Medici. Bio Je učenik grofa St. Germain. Poznat Je po imenima TIS-Chio, Milissa, Belmonte, D'Anna, Condo Feniks u Rusiji, Pelegrini, Balsamo, Mesmer, Harut, A. Dumas.

Inkvizicija ga je osudila na smrt, ali je moćni Konte misteriozno nestao iz zatvora. Provocirao je pad kraljeva u Evropi. Osnovao je Okultnu Gnostičku Masoneriju u Londonu i Parizu.
 

 
Cain (Kain)
U Genezi, predstavlja vatru.
 

 
Chakre (Čakre)Ida, Pingala Sushumna, Chakre Vidi Crkve Apokalipse .

 

 

 

 


 
Changam
(Changám) Jedno od imena kojeg poprima Genijus Zemlje. Gnoseologija ga identifikuje sa Melkisedekom, Kraljem Salema, i objašnjava činjenicu da živi u Agarti, u tajnoj oblasti u devetom zemaljskom sloju (centru zemaljske mase) i da prima instrukcije od strane Uriela, Geniusa Venere. Bio je utemeljivač reda (ordena) koji mu nosi ime (Melchisedekov orden), pre hrišćanskog perioda; ovaj se sastoji od pravih Solarnih Ljudi koji takođe žive u tom potopljenom Kraljevstvu, gde raspolažu Svemirskim brodovima, kojima mogu putovati u beskonačni prostor.
 

 
Chokmah (Čokmah)
 Chokmah, Kosmički Hristos Kabale, Vishnu, Drugi Logos Sefirot Chokmah (Čokmah, Hokmael) – To je Kosmički Hristos iz Kabale, Vishnu indijski, Drugi Logos, Sin, žrtvovano Jagnje. 
 
 
 
 

 
Coitus interruptusCoitus interruptus - Vidi: Seksualna Magija.

 


 
Coph Nia(Kof Nia) Sveštenička egipatska palica koja predstavlja Apsolutnost.

 


 
Crkva iz Efesa
 Čakra Muladara Crkva iz Efesa ili Čakra Muladhara – Ima četiri latice. Odgovara seksualnim organima. Ovde spava Sakralna Zmija uvijena tri  i po puta (Kundalini se nalazi zatvorena u ovoj čakri). Čakra kokcisa hrani svojom seksualnom energijom sve ostale čakre.
 
 
 

 
Crkva iz Filadelfije
 Crkva iz Filadelfije ili čakra Ajna (Ažna) ili pituitarna čakra – Šesta čakra ili čeona čakra. Nalazi se između obrva, daje moć da se vide Unutrašnji svetovi. Njen Majstor Vodič je Paramashiva. Povezana je sa žljezdom Hipofizom (ili pituitarnom). Razvijanje ove čakre dovodi do Ultravidovitosti.
 
 

 
Crkva iz Laodikeje
 Crkva iz Laodikeje ili čakra Sahasrara – Nalazi se u žljezdi Epifizi (ili pinealnoj), daje moć polividovitosti (sveznanju). Kruna svetaca,. Boravište Shive (Šive). Lotus sa hiljadu latica kod Hindusa.
 
 
 
 

 
Crkva iz Pergama
 Crkva iz Pergama ili čakra Manipura – Nalazi se na visini pupka, daje moći nad vatrom. Čakra solarnog pleksusa u relaciji je sa tatvom (tattwa) težasom (tejas)-viša vibracija vatre. Bog Vishnu i Boginja Lakshmi jesu u čvrstoj vezi sa ovom čakrom. Mozak emocija i centar telepatije.
 
 

 
Crkva iz Sardsa
 Crkva iz Sardsa ili čakra Vishuda (Višuda) ili čakra grla (laringo-čakra) – Omogućuje čulo ultra-sluha. Magični sluh. U vezi je sa Akašom (eteričkim elementom). Sadašiva jeste božanski entitet koji brine o ovoj čakri. Mentalno telo je u relaciji sa njom.
 
 

 
Crkva iz Smirne
Čakra Svadistana Crkva iz Smirne ili čakra Svadhisthana – Nalazi se na nivou prostate i daje moć nad vodama. Boravište tatve Apas. Ima 6 latica I buđenjem ove čakre pobeđuje se smrt.

 

 

 


 
Crkva iz Tiatire
 Crkva iz Tiatire ili čakra Anahata – Četvrta čakra, nalazi se na visini srca (srčani pleksus), obezbeđuje moć nad vazduhom. Daje intuiciju i astralna putovanja. Crkva Svetoga Duha.
 
 
 
 

 
Crkve Apokalipse
Crkve Apokalipse, Čakre Ida, Pingala Sushumna, Chakre
Čakre na kičmenom stubu. Točkovi, krugovi ili magnetski diskosi Astralnog tela koji su centri za vezu, veze gde teku razne vrste i podvrste suptilnih energija; ove su u vezi sa endokrinim žlezdama i kada su razvijene pružaju nam uzvišene sposobnosti. Po hindusima to su lotusovi cvetovi.
 

 
Crkve- Čakre
 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z