Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
VOPUS | Gnoza arrow Univerzalni simboli arrow Zmaj: refleksija Logosa

Zmaj: refleksija Logosa

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Logos i Zmaj U sakralnim doktrinama Gnostičara najbolje se mogu otkriti značenja ZMAJA (DRAGON), Zmije, Jarca i svih onih simbola Moći i Sila Prirode i čoveka koji su,  kada se polarizuju sa svojim negativnim aspektom, nazivani  kao „ sile zla“.
 
Zmajevi su bili smatrani, uopšte u antikvitetu, simboli večnosti i mudrosti.

Hijerofanti iz Egipta, iz Vavilonije i iz Indije sami su sebi pridodavali, uglavnom, ime „SINOVI ZMAJA I ZMIJE“ potvrdivši tako učenja Univerzalnog gnosticizma.

Zmaj jeste Sokratov „Božanski  Daimon" , famozni „LUCIFER" sa Katedrale Notrdam (Notre-Dame) u Parizu, isti kao i  „XOLOTL-NAHUATL" kod Asteka.

Zmaj, Ksolotl (Xolotl), jeste Živa Senka Quetzalcoatl-a (Logosa, Hristosa), nosilac je Svetlosti, to je Tlahuitzcalpante-Cuhtli, „Zvezda Danica", živi simbol „Ugaonog kamena, našeg”, „Kamena temeljca“, „Filozofskog kamena”, u kom se nalazi ključ svih moći.
 
Lucifer-Prometej, Zmaj, uzimajući ponekad oblik Mendezeovog jarca, simboliše Seksualnu potencuju. To je Princ Svetlosti i Tame, i ima apsolutnu moć nad Nebesima, nad Zemljom i Paklovima.

Zmaj, Xolotl-Lucifer-Prometej, ni u jednom slučaju nije neki spoljni agent, van naše Psihe. Naprotiv, „senka“ je NAŠEG BOŽANSKOG BIĆA. To je naš „psihološki trener“ u gimnaziji praktičnog života.

Neka bratstva dižu lažne uzbune, dižu galamu i „tam-tam“, i izvlače, odavde, odande, izmišljene gluposti, omalovažavajuće na račun gnostičkog „Solarnog Chinoupesa ”, „Hristosa-Agathodaemona”, „Zmije” iz Geneze, „Lucifera-Nahuatla”, blistavog „Zmaja Mudrosti”.

Xolotl-Lucifer loše je viđen i otuđen od onih grubijana, tkz. „modela mudrosti“, koji odbijajući Duh koji život daje, tumačili su doslovce alegoriju „ rata na nebesima“ i „borbu Mihajla protiv Aždaje“, bez da razumeju duboko značenje...

Nesumnjivo, naše Unutrašnje Biće, Duboko, kao u svim Legendama o herojima koji se bore sa Zmajem, treba da ga usmrti, ovo znači da izađe kao pobednik iz svih iskušenja koje mu ovaj postavlja, jer se zbog toga kaže, kada ga pobedimo, da se pretvaramo u „Sinove Zmaja“. Kako bi u nama nikle vrline ako ne bi postajala iskušenja? 

Bel i Zmaj, Quetzalcoatl i Xolotl, Apollo i Python, Krishna i Kaliya, Osiris i Tiphon, Mihajlo i Crvena Aždaja, Sveti Georgije i Aždaja, jesu (ovaj zadnji) uvek Senka „Ličnog Božanskog Logosa” svakoga od njih i od nas, projektovanih u našoj sopstvenoj psihi radi našeg dobra.
 
Zmaj, ona Sila, slična nekom gorivu, je taj koji, mudro iskorišćen, može da da impuls našem unutrašnjem razvoju, ili naprotiv, korišćen neuredno, može nas odvesti u provaliju propasti...
Mitološke borbe: Bel i Zmaj, Quetzalcoatl i Xolotl, Apollo i Python, Krishna i Kaliya, Osiris i Tiphon, Mihajil i Crvena Aždaja, Sveti Georgije i Aždaja
                            Antropologie Gnostică
AddThis Social Bookmark Button
 
< ŠAH – Simboličnost šahovske igre   Simboli Jupitera i Saturna >