Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Kundartiguador (organ) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Kundartiguador (organ)
Kundartiguador - To je odvratni satanski rep u telu želja intelektualne životinje. Dozvolivši neke promene u ljudskom organizmu, za vreme Lemurije, izmenile su se i energije (očigledno, ljudski organizam je mašina koja prihvata neke vrste kosmičke energije, a zatim ih pretvara i vraća ih dalje površinskim slojevima Zemlje. Tako se Zemlja hrani, jer je Zemlja živi organizam i treba da se hrani), a kosmičke sile su postale lunarne. I tako se dogodilo sa Sakralnom Vatrom; izbacila se iz kokcisa na dole i ova je Vatra razvila donji deo kičmenog stuba, i pojavio se apendikus, koji je vidljiv kod majmuna. Fizičkim nestankom Kundartiguatora ostale su, u 5 centara ljudske mašine, njegove negativne posledice; ove loše posledice su JA-ovi (Ego).
 

 
 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z