Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Mestha ili Amset (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Mestha ili Amset
Jedan od četiri Horusovih (Aurusovih) sinova koji je kao takav, pomagao i štitio Osirisa, i ekstenziom, mrtvaca i njegove iznutrice. Posuda kanop, čiji je poklopac u obliku ljudske glave, relacioniran je sa Mestha-om; ova sakralna posuda sadrži jetru onoga ko je napustio trodimenzionalni svet.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z