Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Velike realnosti Duha može eksperimentisati samo Svest
VOPUS | Gnoza

Merkurov Kaduceus (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Merkurov Kaduceus
Merkurov Kaduceus (Gr.) – Mitološki pesnici i Grci prihvatili su od Egipćana ideju Merkurovog Kaduceusa. Simbolizuje Merkur Tajne Filozofije (Filozofalni Merkur). Palica simbolizuje kičmenu moždinu i dve zmije uvijene na štapu (u obliku 8) pokazuju kanale Ida i Pingala. Kada zmija stiže do srca (u toku inicijacije), dobijaju se Vatrena Krila, a to su krila Merkurovog Kaduceusa.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z