Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Život je kao film; kada se završi projekcija, namotamo traku na kalem i ponesemo je u večnost
VOPUS | Gnoza arrow Alhemija arrow Govori Mutus Liber (Nema knjiga) – Gravura 1.

Govori Mutus Liber (Nema knjiga) – Gravura 1.

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   

Uvod

Članovi Gnostičkog pokreta usvajaju antičku hermetičku nauku, Alhemiju, kao duhovni i mistički put i apeluju na sve one koji žele da se upute u ovu praksu, da se pretvore u integralna bića, uravnotežena, i takvi da uspevaju dominirati nad kosmičkom energijom koja guvernira univerzumom.

Govori MUTUS LIBER (Govori Nema knjiga) sadrži otkrića iz najcenjenije knjige u srednjovekovnoj epohi, tadašnjih Alhemičara, čije je ime MUTUS LIBER (Nema knjiga).

MUTUS LIBER (Nema knjiga) bila je realizovana od strane alhemičara zvanog Jakobo Sulat. Dotična knjiga, na početku, sadrži petnaest planši ili alhemijskih gravura, bez ikakvih napisanih objašnjenja.

Učinjeno razotkrivanje ovog dela dozvoljava da se čitaocima stavi na raspolaganje ezoterička interpretacija alhemijskih gravura iz ove knjige.

Interpretacija gravura je urađena u skladu sa doktrinom koju je predavao Majstor Samael Aun Weor, jedini Patrijarh savremenog Gnostičkog pokreta i najviši otkrivač ključeva koji pokazuju put prema unutrašnjem preporodu. Ove gnostičke postavke otvaraju oči svima onima koji žele da se napajaju direktnom SPOZNAJOM.

Filozofski Kamen (Kamen Mudrosti) je sačinjen od stalne smeše Sumpora i Merkura u pećnici naših seksualnih organa.

Sumpor je erotska sila i Merkur je seminalna energija. So je sublimirani Duh sa beskonačno mnogo kombinacija gore pomenutih elemenata. Zato je so bila nazvana: So Univerzalne Mudrosti.

Svaki je aspirant Gnoze potencijalni Ahil; i dobro treba da čuva svoju petu: seks."

GRAVURA 1.

Na ovoj prvoj planši primećujemo muškarca kao primordijalno biće. Vidimo ga utonulog u duboki san. San koji otkriva dva značenja: dubok san svesti i profetski san Patrijarha Jakova.

Muškarac iz naše teme, naslonjen je na Sakralni Milenijumski Kamen. Ovo je kamen spoticanja i stena sablazni, što je citirano u Svetim Knjigama. Evo ovde Tajnog kamena koji se razlikuje od svih ostalih, zato što na njemu treba da podignemo naš unutrašnji Hram, na kamenu Ljubavi (seksa).

Ovaj kamen nas, takođe, navodi da mislimo na tajnu pećinu u kojoj je famozni Ali Baba skrivao svoje blago, svoje dragulje raznih boja. Ova se pećina nalazi unutar naše Filozofske Zemlje- fizičkog tela. Ovde je sinteza alhemijskog Vitriol-a: Visita interiore terrae rectificatur invenies ocultum lapidem; što prevedeno znači: Poseti unutrašnjost zemlje i popravljajući je, otkrićeš tajni kamen.

U tesnoj su vezi Kamen i planina, jer sa kamenom seksualnosti kročimo na put prema planini Visoke Inicijacije. 

Uspavani muškarac u ovom crtežu može predstavljati, takođe, i Prvobitnu materiju (sirovinu) Velikog Dela. Odnosimo se na očišćavajuću vodu, Merkur Mudrih, srebrnastu ili srebrnu vodu, koja nije ništa drugo već spermatička voda prvog trenutka. Alhemičar uvek treba da operiše pomoću tučka i vatrostalne posude. Tučak je membrum virilis i vatrostalna posuda je uterus feminae.

Kada radimo u Delu, treba da koristimo Kabalistički broj 6 i Arkanum broj 15, koji se na kraju Hrističkog Dela pretvara u Arkanum 6, Arkanum ljubavi, Ljudske Duše, Tiferet (Tiphereth). Šest nas podseća na Solomonov Pečat. Dva spojena trougla predstavljaju dve prirode, božansku i ljudsku, koje stižu do rekoncilijacije samo posredstvom radne umetnosti Sakramenta (Svete tajne) Ljubavi - Sahaja Maithune ili Seksualne Magije. 

Ovde je prisutna sjajna lestvica svih vremena. Ovo je ta lestvica na kojoj je Patrijarh Jakov video anđele kako se uzdižu ili silaze. Dotična lestvica simboliše kičmeni stub sa svoja 33 pršljenova ili inicijatička stepenika. Duž svakog pršljena ili kanjona, uzdižu se sjajni atomi transmutiranog i transformiranog stvaralačkog semena u atomsku paru.  

Ovo je lestvica  za uzdizanje ili silaženje. Niko ne može da se podigne (duhovno) ako pre toga nije sišao u Magisterijum Boga Vulkana. Ovo je misterija (tajna) onih dvaju anđela koje vidimo na ovoj planši.

Vidimo dve ružine grane koje izgledaju vezane čvorom. Te dve grane koje vidimo u donjem delu, šuplje su i aludiraju na enigmatične kanale koje u Orijentu nazivaju Ida i Pingala i koje su postavljene sa jedne i sa druge strane našeg kičmenog stuba, jedan sa njegove desne strane i drugi sa leve.

Ovo nas takođe podseća na nadi, ime sa kojim se u Indiji određuju ganglijski kanali koji u opširnoj mreži omotavaju kičmeni stub.

Čvor kojim su vezane dve grane, simbol je teškoća koje treba savladati neofit da bi ušao u Sanctum Regnum Visoke Magije. Takođe nas podseća na veznu tačku zvanu Triveni.  

Rad za odvezivanje čvora sastoji se u dominaciji nad nama samima kako bismo postigli da bude u redu seksualna sila. Radi ovoga, student treba da počne da radi u Magisterijumu vatre postepeno, glancajući malo pomalo grubu seksualnost, dok ne stigne da joj stvori suptilan oblik.

Evo ovde inicijatičke reči koje nas opominju o potrebi da udaljimo dim morbiditeta od sakralnog plamena ili moćne i tihe erotične vatre. Istinski alhemičar treba da stigne do magisterijuma, oslobođen od stvari ovoga sveta i mrtav u svojim podlim strastima.

Alhemičar je pozvan da se transformiše u gospodina i gospodara planetarnih sila uopšteno, a da bi ovo uspeo treba pre svega da kontroliše svoju prirodu.

Trube na kojima sviraju anđeli predstavljaju jasan poziv kojeg upućuju Adepti Svetlosti običnom i uspavanom čoveku svih vremena. Ljudsko biće je više puta bilo stavljeno pred Veliki Arkanum, ali slepilo njegove nesvesnosti nije mu dozvolilo da ga vidi.

Običan (jednostavan) čovek treba da se odrekne fascinacije, od svoga sna, i da sluša raznovrsne pozive koje mu konstantno upućuje njegovo duboko unutrašnje Realno Biće.

Da bi izašli iz hipnotičkog sna u kom se nalazi svest, potrebno je da prihvatimo da budemo nošeni od Boga Saturna, tj., od smrti. Ali ne od fizičke smrti, već od one psihološke.

Praktikovanje Sahaje Majthune, propraćene tajnim mantrama: KAWLAKAW, SAWLASAW, ZESAR, pomaže buđenju naše organske i psihičke prirode, kako bi primili poruke iz Viših Svetova.  

Verbum (reč) je neophodan, to je božanski poklon deponiran u čovečijem grlu. Sve je ovo u vezi sa trubama na ovoj planši.  

Treba da razumemo, pre svega, da je alhemijska radnja u čvrstoj vezi sa jutarnjom aurorom - najboljim momentom da se radi sa Arkanumom A.Z.F. Zbog ovog, srednjovekovni alhemičari su povezivali ovaj rad sa zvezdom Aurore, Venerom, zvezdom danicom, planetom ljubavi. Takođe je ova radnja bila povezana sa Lunom (Mesecom), jer ona u alhemiji predstavlja ženu i semenske (seminalne) vode.  

Mesec koji se vidi na ovoj planši, gore desno, pojavljuje se u opadanju, označavajući negativno stanje, sa duhovne tačke gledišta, običnog čoveka, mehaničkog i uspavanog čovečanstva.  

Reči Mutus Liber In Quo Tamen, treba da se prevedu ovako: Ja sam vazduh iz suvog kamena, ja govorim svakojako. Ovo sam otkrio sintetički objašnjeno anagramiranjem slova koja sastavljaju rečenicu (Mutus Liber In Quo Tamen), što nam daje sledeći akrostih: SUM BETULI R INQUO TAMEN; i koji u prevodu znači: „Vazduh sam sakralnog kamena, nema sumnje, govorim". Drugi autori identifikuju betil  kao crni kamen koji je sa neba pao, kojeg je Saturn progutao i koji je imao Božiji dar orakla i proročanstva. Gnoza nas uči da ovaj heliogabalski kamen (Heliogabal - razvratni rimski car, nap.prev.) jeste naš kamen u početnom stanju. Ovaj crni, grubi i neobrađeni kamen, jeste seksualnost običnog čoveka i početnika koji upada u alhemijske misterije. Kada poznajemo Modus Operandi Arkanuma A.Z.F. (Seksualna Alhemija), ovaj kamen menja svoje boje i kasnije će dati alhemičaru dar orakuluma i proročanstva. Slovo „R", izvučeno iz rečenice: „MUTUS LIBER R IN QUO TAMEN", jeste da bi alhemičaru pokazao da su veliki uspesi u radu Laboratorijuma nemogući bez pomoći egipatskog „RA", Sakralne Vatre, hrišćanskog INRI. Ova vatra na koju se odnosimo, jeste erotska i seksualna vatra koja sublimirana, na tačan način, treba da nas vodi ka dobijanju vatre Rusalije ili vatre Kundalini. Ovo nam pokazuje da se Nauka Transmutacija bazira na radu s Merkurom, koji deluje kao rosa, onda kada isparava posredstvom električnog seksualnog ukočenog impulsa.

Brojke i reči Neg. i Tued., treba da se čitaju obrnuto da bi u njima otkrili referisanja na Deuteron (Ponovljeni zakon, Mojsijeva 5. knjiga) i  Genezu iz Biblije, koja nam govori o Alhemiji u stihovima obeleženim brojkama koje smo pomenuli.  

Položaj ruža koje se pojavljuju u donjem delu, odnosi se na različitu polarizaciju koju međusobno imaju kanali. Takođe, pokazuju nam duhovne vrednosti koje su budne, koje u nama cvetaju, onda kada se semenski atomi, putem transmutacije, podižu.  

Sakralni kamen nas podseća na crni kamen ili heliogabalski koji je bio korišćen u starim vremenima kao simbol Boga. Kaže se da su Majstori sinovi kamenja, a ovo zbog toga što su svi radili sa kamenom seksualnosti. Na početku, filozofski kamen je grub i crn, jer je takva seksualna priroda početnika. Kasnije, na putu, kamen će se obrađivati i dobijaće, malo pomalo, savršeni kockasti oblik. Ovo je misterija autentične Solarne Masonerije.  

Na kraju pronalazimo na starom latinskom sledeću inskripciju:

EVO, OVDE SU REZIMIRANE SVE HERMETIČKE FILOZOFIJE, SVI HIJEROGLIFI I NAJBOLJE BOŽIJE MILOSRĐE POKLONJENO SINOVIMA ALHEMIJSKE UMETNOSTI POSREDSTVOM UZVIŠENOG AUTORA.

Óscar Uzcategui,  Govori Mutus Liber, planša 1.
Ştiinţa Pură
 
 
AddThis Social Bookmark Button
 
< Govori Nema Knjiga (Mutus Liber)   Govori Mutus Liber (Nema knjiga) – Gravura 2. >