Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Kliphos (Paklovi) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Kliphos (Paklovi)
KlifosKlifos – To su suprotni ili obrnuti sefiroti. Antiteza vrlina koje oličavaju sefirote itd., demoni, duše u patnjama, oni koji pate, oni koji su završili sa ciklusima egzistencije i involuiraju  vremenom, pali angeli, Crna Loža i svi adepti "leve ruke". Infernalni svetovi (kabala).

"Suprotni Sephiroti su Kliphosi, tamo se nalaze Demoni, tužne i bolne Duše...Pali anđeli, Ocrnjeni Lunarnog Puta, Crna Loža i sve Pristalice Leve Ruke... "

Samael Aun Weor


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z