Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Moloch ili Moloc (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Moloch ili Moloc
(Molóc) Zlokobno "Božanstvo", obožavano od strane semitske rase. Antičko predanje govori da je bio predstavljen gvozdenom statuom u obliku bika; govori se da je bio usijavan do crvenila i tada se u nj ubacivalo mnogo dece. Živi u atomskim paklovima prirode, a V.M.Samael ga opisuje sa arapskim crnomanjastim likom, velikim očima, crnim i prodornim, gustim obrvama, čvrstim i debelim usnam i pravim nosom. Koristi sandale, oblači se u, kao krv crvenu, tuniku i glavu pkriva orijentalnim turbanom.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z