Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Revolucija Svesti arrow Zakon Karme – Zakon Uzroka i Posledice

Zakon Karme – Zakon Uzroka i Posledice

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Vaga i Pravosuđe

Reč “Karma” jeste hinduski izraz iz sanskritskog jezika, znači zakon uzroka i posledice. Postoji još i takozvani zakon Dharma  (Darma)  koji u prevodu znači: nagrada, bonitet, rekompenzacija.  Karakteristike sadašnje egzistencije (ovog života) ubeležene su u knjiu našeg života, koju smo mi sami napisali svojim delima iz prošlih egzistencija. Kada se budemo jednom zapitali “Kakva će biti moja buduća egzistencija?” bolje bi bilo da se zpitamo “Kako živim u mojoj sadašnjoj egzistenciji?” zato što, sve što danas radimo imaće protivdejstva u sledećoj egzistenciji. Sve ono što nam se sada dešava, prijatno ili neprijatno, posledica je naših konkretnih prijatnih ili neprijatnih dejstava iz prošlosti.

Postoji aksiom koji zvuči ovako:  “Ko nema Dharmu neka plati dugove, neka plati bolom". Mnogo puta vidimo takve surovosti, da Zakon ne može primeniti Milost i onda ne preostaje drugo, već da primeni Sud. Teški nesrećni slučajevi, bolesti, moralni i fizički bol pokazuju da smo nagomilali stare dugove koje treba da platimo. Kako bi mimoišli sve ove patnje, koje nam stižu kao naplatni ceh, a da ne bi nagomilali nove dugove, Gnoza nas poučava, pomoću jednostavnih i efikasnih metoda, kako da pregovaramo u vezi sa određenim naplatnim “računima”.
Lav Pravosuđe
Postoje nekoliko praktičnih aksioma koji se odnose na pregovaranje o Karmi, kao: “Zakonski Lav se suzbija Vagom”. Lav je simbol Božanskog Zakona, nazvan Zakonski Lav. Zakonski Lav je Zakon sa kojim se stalno srećemo. Ali ako neka osoba, dokazuje pred zakonom pravilno ponašanje, uravnoteženo, može da pomera vagu u svoju korist i onda Zakonski Lav se povlači, neće moći da je ujede. Onda, najbolje rešenje da ne budemo praćeni, kinjeni od Zakonskog Lava (simbolički rečeno) jeste, da u našem životu održavamo pravilan način razmišljanja, osećanja i delovanja. Drugi način za uravnoteženje vage je: “Čini dobra dela, da bi platio dugove”. Naša dobra dela, u korist čovečanstva, čine da se Zakon menja i stići ćemo u određenom momentu da nam više ne može naplaćivati, zato što smo, svesno ili nesvesno činili dobra dela, a Zakon nije nepravedan. Onda se Karma ne primenjuje.

Rečeno je: “Plaća se Karma kako za zlo koje smo učinili, tako i za dobro koje nismo učinili iako smo to mogli učiniti”.  - Samael Aun Weor.

Gnoza nam govori da postoji velika zasluga kada mi preuzmemo bol drugih i želimo njima pomoći. Onda, ne znajući, brišemo mnoge stvari, mnoge teške stvari koje su trebale doći, neće se više pojaviti. Ova stvar ima još veće zasluge ako se čini nesebično i ako ne računamo sa nadoknadom.

Kada se ljudska duša sjedini sa INTIMNIM, više ne plaća Karmu, zato što onda kada viši zakon transcendira niži zakon, viši zakon briše niži.

Najteže bolesti su one generisane Karmom. Varijola je rezultat mržnje, difterija je plod fornikacije u prošlim životima. Rak je takođe rezultat fornikacije.

Tuberkuloza ili bela kuga rezultat je ateizma i materijalizma iz prošlih života. Surovost generiše urođeno slepilo. Rahitičnost je dete materijalizma. Malarija dolazi iz egoizma, itd. Stotine drugih bolesti imaju poreklo u našim lošim akcijama iz naših prošlih egzistencija"

  Samael Aun Weor: „Okultna Medicina i Praktična Magija"

Colantonio, Saint Jerome
End Line

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Požrtvovanje radi Čovečanstva   Kako stići u Carstvo Oca >