Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Kali Yuga (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Kali Yuga
Četvrto Godišnje doba svake Ljudske Rase ili Gvozdeno doba (epoha), Crno doba, Doba dekadencije svih etičkih i Duhovnih principa. Čovek živi bez cilja, žrtva je bolestima i prekomernostima, gladovanju, pada u očajanje, itd. Gube se stara znanja i pada se u materijalizam. Priroda kažnjava čoveka sa svakojakim prirodnim katastrofama. 
 
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z