Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mudrost je Stablo Nauke Dobra i Zla, a Ljubav je Stablo Života
VOPUS | Gnoza

Keter (Kether) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Keter (Kether)
Keter, Otac, Starac Dana Sefirot Keter (Hebr.)  Prvi Logos, Starac Dana, kabalisti ga nazivaju Kether. Prva je emanacija iz Apstraktnog Apsolutnog Prostora. 13. Arkan Tarota je Starac Dana; ima 31 kovrdžu u kosi i 13 pramenova u bradi, a 13 simboliše Reč.
 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z