Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Univerzalni simboli arrow Krst – Sveti simbol

Krst – Sveti simbol

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

U prvom redu, poslušajmo jednog od naših slavnih Adeptusa Belog Bratstva, posednika Blistavog Kamena i velikog istraživača misterija Velikog Dela. Njegovo ime je Fulkaneli (Fulcanelli) i, u vezi sa krstom, on nam kaže:

„Sveti Duh je uvek prikazivan u obliku goluba u letu, raširenih krila koja stvaraju osu upravnu na liniju tela, odnosno, krst.

Simbol svetlosti nalazi se u vizualnom organu čoveka, prozoru duše, otvorenom prema Prirodi. Krst u obliku X koga formiraju optički živci, koje anatomičari nazivaju kiasma (termin grčkog porekla), znači: ukrstiti se u X.

Počevši sa XV vekom krst je postao sredstvo za potpis nepismenih. U Rimu, dobri dani obeležavali su se belim krstom, a loši dani crnim krstom.

Koliko neslućenih istina ostaje skriveno u ovom jednostavnom znaku kojeg hrišćani dan za danom obnavljaju, oni sami, a da mu nikad ne razumeju ni značenje, niti skrivenu vrlinu! Zato što je reč krst ludilo za one koji se gube, ali za one koji se spašavaju, tj., za nas, to je instrument Božije moći.

Zbog toga stoji zabeleženo: «Uništiću mudrost mudrih i odbiću nauku mudrih». Dokle su dogurali mudraci? A doktori prava? A svi oni interesantni duhovi ovoga veka? Da li nas Bog nije ubedio da je mudrost ovog sveta ludilo? Ko više zna od onog magarca koji je, u Betlejemu, video kako se rađa ponizni Bog Dete, koje je pobednički nosio u Jerusalim i koji je primio, kao uspomenu od Kralja Kraljeva, veličanstveni crni krst što ga na leđima nosi?

Verovao sam da sam dovoljno dokazao značaj krsta, dubinu njegove ezoteričnosti i njegovu nadmoć u opštem simbolizmu. To je prvenstveni ključ, najznačajniji i najtajniji od svih, koji može otvoriti čoveku sanktuarijum Prirode. Ali se ovaj ključ uvek nalazi u prividnim obeležjima, koje je sama Priroda zacrtala, pokoravajući se božanskoj volji, u ugaonom kamenu Velikog Dela, koji je istovremeno, fundamentalni kamen Crkve i hrišćanske Istine.

Sveti Petar čuva ključeve Raja, iako je i samo jedan dovoljan da osigura pristup nebeskom boravištu. Ali će se prvi ključ duplirati i ova dva ukrštena simbola, jedan od zlata i drugi od srebra, uvek sa trijerom (neka vrsta lađe, n. prev.), konstituišu oružje suverena pontifeksa, naslednika Petrovog trona. Krst Sina čovečijeg, sa odsjajom u ključevima apostola, dobronamerno otkriva ljudima arkanume univerzalne nauke i blaga ermetičke umetnosti. Upravo on dopušta, onome koji će mu pronaći smisao, da otključa zaključane dveri Hesperida (Raja, n. prev.) i da uzme, bez bojazni, radi sopstvenog spasenja, Ružu Adepta."

Krst „Puni sreće i prepuni vere, dolazimo k tebi, o, Krstu, o, Sveta Ružo, Sveta i Božanstvena! Ti koja daješ melem za svaku ranu, i oživljavaš Žar koji život razbuktava. Ti, koja život daješ, daješ mi tvoj Krst kojeg ja smatram kao da je moj sopstveni.

Poznajem tvoje tajne, sakralnu misteriju koja te prekriva, jer si bio svetu dat da bi omogućio beskrajnost ograničenim stvarima.

Tvoja se glava majestetično uzdiže sve dok ne dotakne Nebo, da bi postao simbol Božanskog Logosa. Tako da presek poprečne grede koju čine tvoji kraci, nadvladava, u tvojoj strukturi, kao dve ogromne ruke koje se šire da bi najurile jezive sile i inferiorne moći. Kako bi ujedinile, u Crkvi Svetog Bratstva, sva ljudska bića sa čistim i plemenitim srcem.

Tvoja noga, kao koplje, usađena je u zemlju, da bi mogao spasiti, da bi pomagao, u tvom voljnom impulsu, sve entitete koji pod zemljom žive, u nižim oblastima sveta, i koji mogu stići, posredstvom mnogobrojnih inkarnacija,  do Božanstva, kako bi večito bili u tebi ujedinjeni.

O, Ti, Krstu sjajnih sudbina, postavljenim od Svevišnjeg u mnogobrojnosti Univerzuma da bi bio Spasenje ljudskom rodu.

O, Krstu, prečista lepoto!, Ti si Trofej Pobede Krestosa. Ti si magnet Života. Ti život daješ sa tvojim Svetim stablom. Ti pružaš tvoje žile, kao ogromne prste, u dubinu zemlje, da bi svoj plod dao u beskrajnim nebesima.

O, Ti, Venerabilni Krstu!, Sveti Dar Slatkoga Imena, kao Loza što cveta u Vrtu Gospodnjem.

O, Ti, Svetlosti, Ružo Božanska na Krstu, koja daješ Snagu i Moć Tvoju Sakralnu onima koji su to zaslužili u oštroj borbi, i vodiš ih duž mističke lestvice koja se pruža od zemlje do Neba - od materije prema Duhu.

O, Krstu, Sveti i Blagosloveni!, u tebi je latentno Spasenje i pod Tvojim moćima i divnom Svetlošću sklanjamo se svi, kao prinos ovom Svetom Euharističnom Pričešću.“

Samael Aun Weor. Izvod iz opuskula „Snaga je u Krstu“

 Pogledajmo sada šta nam kaže o krstu V. M. Samael Aun Weor, otac savremenog Gnosticizma:

„Za gnostičare, nikako nije neki konvencionalni simbol, već reprezentacija jednog nepromenljivog zakona, koji sve pokriva, sva stvorenja prirode, bez izuzetaka.

Krst sadrži misteriju svih zamišljivih moći, bilo da su fizičke, intelektualne ili moralne.

Krst gnostičara je snaga Svemira, gradeći atome, molekule, ćelije, organe, organizme, svetove i sisteme svetova. Kao što, u intelektualnom aspektu, krst ideja je taj koji proizvodi nova stanja Svesti, u moralnom i senzitivnom aspektu krst je snaga koja stvara sve one blistave senzacije koje oplemenjuju i uzdižu dušu. Prilikom ukrštavanja muzičkih nota sa čujnim psiho-fizičkim kapacitetom onih koji slušaju, proizvodi se lepi izdanak u sezibilnosti duše i tako iz ovog dragocenog ukrštavanja zvukova rađa se unutrašnja harmonija.

Kada se vid ukrštava sa nekom prirodnom lepotom, bilo da je neki cvet ili žena, u duši se pojavljuju osećaji božanske inspiracije, koji dozvoljavaju Svesti da otkriva intimne uzroke savršenosti koja se nalazi u harmoniji formi; Ukrštavajući mišljenje sa osećanjem, ljudsko biće nije samo u savršenoj harmoniji, već ima dovoljnog kapaciteta da se uspešno prihvati posla za kog se obavezuje.

Treba da naučimo da mislimo kao filozof i da osećamo kao umetnik, jer, kada se bude ujedinilo u skupocenom amalgamu, ukrštanje uzvišenog mišljenja filozofa sa božanskom osećajnošću umetnika, tada izvire magična opojnost duše istinitog Nad-Čoveka.

Blagosloveni i božanski krstu, u tvojoj dragocenoj strukturi skrivene su sve misterije Prirode i života."

Veličanstvene reči, bez ikakve sumnje, govore o ovoj veličanstvenoj relikviji, obožavanoj još u onim vremenima od strane starih prethrišćanskih i poslehrišćanskih gnostičkih zajednica.

Zaključimo naše studije o krstu i njegovim misterijama, upozoravajući našeg čitaoca o sledećem:

Prema tome, krst nije neki klerikalni simbol kog je, vekovima, rimska sekta htela da nepravedno prisvoji. Takođe, krst nije krvavi simbol koji je, pored mača, prošao Ameriku i njene najuzvišenije prekolumbijske kulture.

Krst je, dobri čitaoče, hijeroglif ogromne snage i veličanstvene svetlosti sa kojim je Tvorac stvorio scenario u kom mi, Duše, dolazimo  tražeći Autorealizaciju.

Nema mesta sumnji, postojimo zahvaljujući krstu, posredstvom krsta bili smo generisani i isto njegovim posredstvom možemo se regenerisati.

Krst, osobiti simbol spasenja, bio je i uvek će biti jedan od mnogih gnostičkih arhetipova imajući svoje pretežno prisustvo u religijskoj istoriji našeg sveta.

Kecalkoatl

KRST. Antički, alhemijski hieroglif, Crisol (creuzet), pre je na francuskom imao nazive Cruzol, Crucible, Croiset.
Seksualni krst je živi simbol ukrštavanja Lingam-Yoni. Predstavljanje večitog nepromenljivog zakona. Krst zatvara misteriju svih zamišljivih moći, bilo da su one fizičke, intelektualne ili moralne. Vrlo stari simbol, uvek korišćen u svim religijama, kod svih naroda i greše oni koji smatraju da je simbol (ili amblem) samo te i te religijske sekte; kada su španski osvajači stigli na svetu zemlju Asteka našli su na oltarima krst. To je alhemijski i kabalistički sveti simbol. Još je i znak koji je sposoban da obezbedi pobedu svima koji rade  u Velkom Delu . Instrument je Spasenja i Preobraženja
  linia_final de pagina.png
 
 
 
AddThis Social Bookmark Button
 
< Simbol VOPUS   Sveti Gral (Pehar) >