Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza

Mozak, 3 (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Mozak, 3
 Postoje organizmi unicerebrati, koji su osposobljeni sa jednim mozgom: mekušci, insekti, itd. I organizmi bicerebrati, sa dva mozga: soko, konj, mačka, itd. I  organizmi tricerebrati, ova tri mozga postoje samo kod intelektualne životinje (pogrešno nazvane čovek); preko ovih se izražavaju sledeće tri sile: Intelektualna, Emocionalna i Motorna.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z