Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Lucifer (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Lucifer
Bafomet, Elifas Levi Lucifer – (Baphomet, Đavo)- To je tvorac svetlosti. Kao Metalna Duša Sperme,  čini Filozofski Kamen srednjovekovnih alhemičara. Ministar Solarnog Logosa. Simboliše seksualnu potenciju. Lucifer je poznat i kao solarni Chinoupes, Khristos Agathodaemon, Zmija geneze, Zmaj Mudrosti . Luci – Svetlost i Fer – Vatra. Đavo nije drugo nego refleksija unutrašnjeg Logosa u nama svima. To je grubi kamen kojeg treba da klešemo dok se ne pretvori u Savršeni Kockasti Kamen. To je Sotona u svojim najmračnijim i najcrnjim aspektima. Kada se Sotona pretvori u Savršeni Kockasti Kamen (putem "solve et coagula"), onda je Sotona- LUCIFER.
 
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z