Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Intiman je Bog u nama. Čovek koji ignoriše ovu istinu jeste senka, senka svog Intimnog
VOPUS | Gnoza

Ljudska Mašina (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Ljudska Mašina
Ljudska mašina Ima  7 centara: 2 superiorna i 5 inferiorna. Pokreće se pod impulsom znanih triju sila Prirode (Sv. Afirmacija, Sv. Negacija i Sv. Koncilijacija). Kosmičke radijacije i Višestruko Ja tajni su agenti koji stavljaju u pogon Humanu Mašinu. 
 
 
 
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z