Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Mutus Liber (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Mutus Liber
mutusanima.gif Mutus Liber (lat)-  Sadrži otkrića nad najcenjenijom knjigom u srednjovekovnoj epohi, tadašnjih Alhemičara. MUTUS LIBER (Nêma knjiga) bila je realizovana od strane alhemičara zvanog Jakobo Sulat. Dotična knjiga, na početku, sadrži petnaest planši ili alhemijskih gravura, bez ikakvih napisanih objašnjenja. Interpretacija gravuira je urađena u Knjizi Oskara Uskategia "Govori Mutus Liber" , u skladu sa doktrinom koju je predavao Majstor Samael Aun Weor, jedini Patrijarh savremenog Gnostičkog pokreta i najviši otkrivač ključeva koji pokazuju put prema unutrašnjem preporodu. Ove gnostičke postavke otvaraju oči svima onima koji žele da se napajaju direktnom SPOZNAJOM.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z