Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Osoba je ono što je i njen život
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Sunce- arhetip (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Sunce- arhetip
„Sumeri, Vavilonci, Persijanci, Grci, Hindusi, Kaldejci, Asteci, Maje, Inka, itd., svi su se oni, u svojim mitologijama, teogonijama ili religijama, odnosili na Sunce kao na spasitelja, generatora života, čuvara i podržavaoca svega što postoji..."
 
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z