Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Srebrna nit (Antakarana) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Srebrna nit (Antakarana)
 Antakaran. Životna nit. Kordon ili traka odgovara pupčanom kordonu i sedmostruki je u svojoj intmnoj (unutrašnjoj) strukturi. Srebrni kordon je stvarno Životna nit. Ova nit pripada višim dimenzijama prostora i mogu je videti samo oni koji imaju razvijeno čulo prostornosti. Duša je povezana sa fizičkim telom sa ovom Magnetskom niti. Za vreme časova sna, Esencija se oslobodi od fizičkog tela da bi putovala na razna mesta Zemlje ili Kosmosa; Magnetska nit egzistencije beskonačno se izdužuje da bi nas posle ponovo dovukla u fizičko telo kako bi se u krevetu probudili.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z