Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Neka je blagoslovena ljubav. Neka su blagoslovena bića koja se stvarno vole
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Vino Mudraca (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Vino Mudraca
Transmutirana stvaralačka energija. Podsetimo se na napitak Boga Mandragorasa, taj koji daje onome ko ga pije, inteligenciju Bogova. Vina Boga Bachusa jesu alegorija transmutiranog ljudskog semena. Voda se transmutira u vino u Svetom Gralu Kosmičke Majke pretvorene u našu suprugu-sveštenicu.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z