Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Univerzalni simboli arrow Simbol Sunca (Solarni)

Simbol Sunca (Solarni)

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Ouroboros-zmija koja grize svoj rep

U astrologiji, botanici, u hemiji i alhemiji, i među hijeroglifima i oznakama najstarijih kultura možemo naići na ovaj simbol koji predstavlja Sunce, bilo u njegovom materijalnom aspektu, kao zvezdu koja nas osvetljava i čiji zraci čine moguć život na planeti, bilo u svom duhovnom aspektu (kao Logos), koji nas takođe osvetljava svojim zracima i daje nam unutrašnji život.

Iz najstarijih vremena, najveći Mudraci čuvali su Mudrost od očiju profana; stalno su brinuli da ovu prenose preko hijeratičkih i ezoteričkih simbola, za spremno oko, pažljivo uho i kreativan razum onog neofita (novajliju u učenju) koji bi znao da tu mudrost prihvati.
 
Ovi simboli, figure ili znaci nisu bili crtani ili birani nasumice. Naprotiv, uvek su u skladu sa Najvišim Zakonima Prirode i Kosmosa i  sa Tajnim Putem koji vodi ka realizaciji Ličnog Čovečijeg Univerzuma, oslanjajući se na hermetički aksiom: "Ono što je gore jeste kao ono što je dole, a ono što je dole jeste kao ono što je gore".
 
Procenjujemo takođe, da uprkos toliko raznovrsnih domena za  izučavanje i uprkos toliko raznovrsnih kultura udaljenih u vremenu i prostoru, Sunčev simbol je stalno isti.

 Ovo nam dozvoljava da tvrdimo isto kao i eruditi sa Sorbone iz Pariza, koji smatraju da "Gnoza (Spoznaja), jeste pojava koja se dešava unutar čoveka, Transcendentalna Mudrost koja stvara duboke promene u osobi. Može da se prikaže u bilo kojoj epohi i mestu, zato što se nalazi unutar samog čoveka".

Krug sa tačkom u centru bio je, jeste i biće naročit sunčev simbol, kako smo već rekli, unutar i spolja; iz ovog razloga vidimo onu konceptualnu sintezu Dijalektike ili Jezika Svesti, izraženu u ovom jednostavnom znaku.
 

Zašto krug sa tačkom u centru, a ne druga figura?

Zato što ono, (Sunce), u astronomiji i psiho-astronomiji, jeste centar Univerzuma oko kojeg se vrti sve, od koga sve zavisi i od kojeg sve polazi, sve se rađa.

Isto tako, u Alhemiji, Sunce predstavlja Godinu, Svetlost, Kralja ili Realno Duboko Unutrašnje Biće, od kojeg takođe zavisimo i zbog kojeg postojimo, i kojem treba da se vratimo realizujući  ga unutar nas. Predstavlja stvaralačke misterije "Lingam-Yoni". Krug kao žensko značenje, receptivno (primalac), Tačka je muško, projektivno. Ceo Univerzum je proizvod Stvaralačke Energije.

U Kabali predstavlja Vitalno (životno) Kraljevstvo, tj. Koren koji  stvara sve zakone Prirode i Kosmosa, sve  što postoji.

Za I-King jeste Wu-Ki (bez početka i bez kraja) koji  odgovara antičkom simbolu Uroborosu: zmija koja grize svoj rep.

U ezoteričkom Hrišćanstvu, jeste Absolutnost i takođe Logos (Kosmički Hristos), predstavljen sa svetom aurom ili nimbusom .

I na kraju, da bi potvrdili što je rečeno (činjenicu da pripada kulturama udaljenim vremenski i prostorno, sa sličnim koncepcijama i apstrakcijama), reći ćemo sledeće: kada su konkistadori (osvajači) stigli u Meksiko pitali su Maje ko je njihov Bog, a oni su odgovorili crtajući krug sa tačkom u centru, kazivajući: „Hunab-Ku".

 

Simbol Sunca (Solarni), Ouroboros

 Simbolul Solar

AddThis Social Bookmark Button
 
< Pravougli trougao – simbol pravilnosti   Simbol Meseca (Lunarni) >