Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Naš život liči na voz u pokretu, koji se kreće po stalnim šinama naših mehaničkih, krutih navika neke beskorisne i površne egzistencije
VOPUS | Gnoza

Tantrizam (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Tantrizam
Tantrizam je nauka koja predaje praktiku Seksualne Magije.
3 vrste – Tantrizam ili seksualna magija. Beli tantrizam, grahorasti i crni. Ako se praktikuje prvi, Beli tantrizam, podiže se Zmija u medularnom kanalu, u grahorastom tantrizmu pridaje se pažnja transmutaciji i u  crnom praktikuje se gubitak seksualne energije ( pada se u degeneraciju).
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z