Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza

Tetragrammaton (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Tetragrammaton

Božije ime, sastavljeno od četiri slova, grčka titula, ali sa hebrejskim slovima. Jod He Vau He. Starac Dana. Sveta četvorka. Otac, Sin i  Sveti Duh i oni su emanacija Ain Soph-a (Atomska Unutrašnja Zvezda). „Tetra” je Trojstvo iz unutrašnjosti Jedinice Života.


 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z