Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Osoba je ono što je i njen život
VOPUS | Gnoza

Seksualni čin (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Seksualni čin
Pshihe i AmorU antikvitetu, seksualni čin je bio pod uputstvom Anđela. To je bio Sakrament koji se obavljao samo u hramovima radi stvaranja tela za Duše koje su trebale da dođu na svet. Nije postojala bol za vreme porođaja, jer se koncepcija obavljala dejstvom Svetog Duha. Ali kada čovečanstvo nije više htelo da sluša anđele, onda se ogrešilo pred Svetim Duhom i ženi je tada bilo rečeno: “Sa bolovima ćeš rađati decu”, a čoveku “Radićeš sa žnojavim čelom da bi prehranio ženu i decu”.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z