Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Naš život liči na voz u pokretu, koji se kreće po stalnim šinama naših mehaničkih, krutih navika neke beskorisne i površne egzistencije
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

VITRIOL (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


VITRIOL
VITRIOL
VITRIOL- ključ gnostičkih alhemičara.
Visita Interiore Terrae Rectificando Invenies Ocultum Lapidem. U prevodu na pristupačnom jeziku, kaže: poseti unutrašnjost tvoje filozofske zemlje- fizičko telo- koje popravljajući ga, naći ćeš okultni kamen-radeći sa transcendentalnom seksualnošću klešemo grubi kamen koliko i umiremo u nama samima.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z