Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Neka je blagoslovena ljubav. Neka su blagoslovena bića koja se stvarno vole
VOPUS | Gnoza

Duat (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Duat
Onostrani ili podzemni svet Egipćana. Mrtvac treba da pređe u svom čamcu i na teškom putovanju, kroz mračne i opasne stropoštane krajeve, u toku dvanaest simboličnih sati, kako bi se na kraju preporodio, zajedno sa Bogom Ra, obojica pretvoreni u mlada bića, koji će potom sjajiti na nebu u obliku Boga Khepera.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z