Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza

Elohim (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Elohim
 Elohim (Heb.) – Oblik množine za Eloah: Majestet (Najviše dostojanstvo). Ali, koristi se za označavanje Boga u BIbliji (Bog i Boginje). Stvaralačke moći ili kosmokratori koji su ostvarili Logosove (Demiurg Arhitekta Univerzuma) misli, kada se stvarao Univerzum. Bog i Boginje. Žensko ime sa terminacijom množine za muški rod. To je Biće našeg Bića. Otac-Majka. Zrak koji je emanacija Aelohima. Elohim se duplira da bi otpočeo kosmičku manifestaciju u Dvoje, u svojoj Supruzi, u Majci Božanskoj i kada se Jedan duplira u Dva, pojavljuje se Treći, a to je Vatra.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z