Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza

Feniks (Phoenix) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Feniks (Phoenix)
Feniks (Phoenix) Feniks (Phoenix)- U hrišćanskoj ikonografiji feniks  se obično prikazuje sa istim značenjem kao i Pelikan. U Alhemiji Feniks simboliše razgradnju i obnavljanje primarne materije, koja je u neprekidnoj transformaciji na putu stvaranja Kamena Mudrosti (Lapis philosoforum – (Lat.)),  ka intimnoj autorealizaciji Bića. 
 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z