Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Ljudi su fascinirani svim životnim stvarima. Ljudi zaborave sami na sebe, zato što su fascinirani. Ljudi žive i umiru sanjajući
VOPUS | Gnoza

Esencija (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Esencija
EsencijaTo je sposobnost spoznaje svih spoljašnjih i unutrašnjih pojava koje su u vezi sa nama. To je razumevanje Unutrašnje Spoznaje, potpuno nezavisne od bilo koje mentalne aktivnosti. Fakultet (sposobnost) Svesti dozvoljava ljudskom biću da spozna sebe samog. Vrsta enegije sa vibracijom visoke frkvencije.  To je embrio ili deo Duše kog ga svi imamo inkarniranog, Buddhata. Razvoj Esencije je moguć samo svesnim radom i dobrovoljnim patnjama. Esencija blista samo kada umire psihološko Ja. Esencija ima puno čula savršenosti i izvanrednih prirodnih moći. Kada se budi Esencija, budi se Svest.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z