Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Neka je blagoslovena ljubav. Neka su blagoslovena bića koja se stvarno vole
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Đinas (Džinas, Žinas) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Đinas (Džinas, Žinas)
Mistička levitacija, Elena Ghita, Leteći ka Svetlosti, Bukurešt Đinas (Džinas, Žinas), izlazak u Đimas stanju – To je ekstazno stanje. To je neobično dizanje fizičkog tela nad tlom. Mnogi su anahoreti lebdeli u prisustvu publike. Nauka Đinas se bazira  na hiperprostoru i specijalna je grana atomske fizike. Mistička Levitacija. Kada se Fizičko telo postavi u unutrašnje svetove (više dimenzije prostora). Mesta u Đinas stanju: Hram iz Chapultepeca, Shambala iz Tibeta, Sha-Gri-La, itd. Lica koja su vladala ovom naukom: sv. Štefan, kralj Ugarske (umro 1038), sv. Dunstan, arhiepiskop od Canterbury (Kenterbari), sv. Ladislau ugarski (1041-1095), sv.Isabela iz Ugarske, Margareta iz Ugarske, sv. Toma d’Aquino, sv. Catalina de Ricci (1522-1589), Milarepa, majstor orijentalnog Tibeta, Isus Hristos, koji je hodao na vodama mora, sv. Francisc de Asisi, Filip, apostol Isusa Hristosa, Josef de Copertino bio je kanoniziran 1650. za njegove levitacije. Sv. Cristina konstantno je lebdela, sv. Edmond, sv. Ludgarda, sv. Aniška iz Boemije, sv. Toma de Vilanova, dupla levitacija sv. Tereza de Jesus i Jovana od Krsta, itd.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z