Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Kada budemo potpuno bezopasni, kada više nismo u stanju da činimo ikome zlo, oprašta nam se karma
VOPUS | Gnoza

Crkve Apokalipse (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Crkve Apokalipse
Crkve Apokalipse, Čakre Ida, Pingala Sushumna, Chakre
Čakre na kičmenom stubu. Točkovi, krugovi ili magnetski diskosi Astralnog tela koji su centri za vezu, veze gde teku razne vrste i podvrste suptilnih energija; ove su u vezi sa endokrinim žlezdama i kada su razvijene pružaju nam uzvišene sposobnosti. Po hindusima to su lotusovi cvetovi.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z