Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Ljubav je najuzvišenija religija
VOPUS | Gnoza

Elohim Gibor (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Elohim Gibor
(Elohím Ghibor) Gnostički ezoterizam govori o njemu da je prtqavi Arhanđel iz Radijusa Marsa, on je antiteza crnog  Andramelecka. Elohim Gibor jeste strašnno božanski muškarac koji nosi za pojasom svoj Plameni Mač.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z