Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pakao je pun iskrenih ljudi koji su se prevarili i pun ljudi dobrih namera
VOPUS | Gnoza

Epohe (Ljudskih rasa) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Epohe (Ljudskih rasa)

  4 – Yuge (sanskr.). Kosmička doba

Prva: Zlatno Doba (Krita ili Satya Yuga) – To je epoha svetlosti, epoha svesne duhovnosti, u kojoj nisu postojsli ni ratovi, ni granice, ni mržnja; sve je bilo ljubav i ljubav je vladala na licu zemlje. Bila je to epoha Titana, vreme Arkadije, vremena kada nije postojalo moje ili tvoje, jer je sve bilo naše.

Druga: Srebrno Doba (Treta Yuga) – Dobro nastavlja da preovlađuje nad zlom, ljudi nastavljaju da komuniciraja sa inefabilnim bićima, ali sve počinje da opada. Pojavljuje se bol kod ljudskog bića. Pravda se umanjuje i ljudska bića deluju sa interesnim ciljevima, traže nagrade za obrede i poklone, i odbijaju osećaj obaveze.

Treća: Bronzano Doba (Dvapara Yuga) – Počinje stvaranje granica, počinju ratovi, pojavljuje se mržnja, egoizam, zavist, bolesti, nepravde, itd. Preovlađuju obredi.

Četvrta: Gvozdeno Doba (Kali Yuga) – Gvozdena epoha, crno doba, epoha dekadencije svih etičkih i Duhovnih principa. Čovek živi bez cilja, žrtva je bolestima, gladi i prekomernostima, pada u beznađe, itd. Gube se stara znanja i dominira materijalizam. Priroda kažnjava čoveka svakojakim prirodnim katastrofama.


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z