Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čak iako bi se Hristos rodio hiljadu puta u Betleemu to ne bi služilo ničemu, ako se ne bi rodio u našem srcu
VOPUS | Gnoza

Brahma (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Brahma
(Bráhma) Prvi Bog u hinduskom Trimurti (Trojstvo) Brahma koja se sastoji od Brahme, Vishnú i Shive. Mitologija govori da je boravio punu godinu dana u zlatnom jajetu iz kog se rodio. Kada je to vreme proteklo, uspeo je da ga razbije; od jedne polovine je napravio nebo i od druge zemlju. Gnostički ekvivalenat mu je Kether (Keter) iz Hebrejske Kabale, Starac Dana, Biće našeg Bića.
 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z