Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čak iako bi se Hristos rodio hiljadu puta u Betleemu to ne bi služilo ničemu, ako se ne bi rodio u našem srcu
VOPUS | Gnoza

Bafomet (Baphomet) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Bafomet (Baphomet)
 Androginsko lice, identifikovano sa đavolom. Ipak, H.P.Blavatski kaže da je to hermetičko-kabalistički simbol izveden iz Amón, Bog sa ovnovom glavom iz Donjeg egipta. Po drugim autorima proizilazi iz grčkih reči «bafe» i «metis», koji označavaju «krštenje» i «inicijacija u mudrosti». V.M. Samael objašnjava činjenicu da je Tifon-Bafomet (Typhón-Baphomet) refleksija Solarnog Logosa: Intimni Lucifer, onaj koji daje ljudskom biću seksualni impuls koji ga može preobraziti (zavisi kako ga kanalizira) u anđela ili demona.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z