Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza

Atanor (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Atanor
 Atanor: to je peć sa srednjovekovnih gravura gde alhemičar peče Sirovinu Velikog Dela. Neki alhemičari su nazvali ovu peć: tronožac tajni. Srednjovekovni alhemičari, pokušavajući da sakriju tajnu seksualne transmutacije, govorili su da peć  treba da radi sa uljem koje se pali sa jednim ili više fitilja, u skladu sa potrebnom temperaturom u radu. Ako ovo prevedemo na pristupačniji jezik, uspeli smo da doznamo, posredstvom reči Majstora Samaela da je Atanor alhemičara njegova supruga ili sveštenica. Alhemičar treba da koristi samo jednu peć za svoje operacije, tj. samo jednu ženu.
Atanor sadrži ulje, tako da je evidentno da nam žena daje svoje energije, koje kada se pomešaju sa našim u aktu sublimacije, da fabrikuju Filozofski Kamen, Intimnog Hristosa, obavijenog i štićenog od To Soma Heliakon. Fitilji čine aluziju na količinu vatre koju koristi gnostičar praktikant Alhemije. Na početku, vatra treba da bude meka...

 


 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z