Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čak iako bi se Hristos rodio hiljadu puta u Betleemu to ne bi služilo ničemu, ako se ne bi rodio u našem srcu
VOPUS | Gnoza

Aum (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Aum
Rečca sakralna i mistična, fundament svih zvukova, koji potiču iz kosmičke vibracije, korišćena kao simbol Božanstva ili Brahme i ujedno kao mantra. U Orijentu se tvrdi da kombinacija od tri slova: a-u-m,  koja simbolišu tri glavne Vede i Veliko Trimurti. Bila je korišćena od strane Egipćana radi invokacije (dozivanja) Amona. Ekvivalira sa tibetanskim OM i sa hrišćanskom AMIN. V. M. Samael Aun Weor objašnjava da pravilan način izgovaranja ove mantre je AOM.
A predstavlja Vishnu, U predstavlja Shivu, a M Brahmu.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z